Valgkampen bidro til å sikre tidligere ordfører Ingmar Ljones plass på Stortinget. Han fikk siste mandat i Hordaland.

Skal brukes til sekretær

KrF mottok 407.000 kroner i støtte til bystyregruppen i fjor. I regelverket heter det:

«Den økonomiske støtten til de folkevalgtes arbeid i bystyregruppene skal gå til bl.a. sekretær— og utredningshjelp.»

Det er med andre ord ikke anledning å bruke pengene slik KrFs bystyregruppe gjør. Andre parti synder også.

Fremskrittspartiet har brukt 27.000 kroner til stortingsvalgkampen. Det bidro til å sikre både Arne Sortevik og Karin Woldseth plass på tinget. Partiet honorerer også 11 bystyremedlemmer med 10.000 kroner i året.

Rød Valgallianse bruker store deler av midlene til å lønne en sekretær på RV-kontoret. Vedkommende bruker også tid på annet politisk arbeid enn sekretær- og utredningsarbeid for bystyregruppen. Pengene brukes også til kontorleie og kontordrift, selv om partiet har eget kontor på rådhuset. Partiet sender også 60.000 kroner til RV sentralt.

Sosialistisk Venstreparti overfører 460.000 kroner til bergenspartiet. Der brukes pengene til ymse formål. Blant annet husleie og vasking av partikontoret i Strandgaten. Bystyregruppen til SV har også eget kontor på rådhuset. Partiet setter også av 50.000 kroner til valgkamp hvert år.

Senterpartiets enmannsgruppe har overført sine penger til Senterpartiet i Bergen. Der er pengene brukt til kontordrift og valgkamp. Hvor mye av gruppestøtten som ble brukt i strid med regelverket er det ikke mulig å finne ut. Også Senterpartiets bystyregruppe har eget kontor i rådhuset .

Venstre har også brukt penger i strid med regelverket. Men summene er beskjedne. 5000 kroner er overført til Unge Venstre, og 6000 kroner ble brukt til valgkamp i fjor.

Orden i sysakeneDe to største partiene i bystyret, Høyre og Arbeiderpartiet, samt Pensjonistpartiet har ikke brukt penger i strid med regelverket. Høyre og Ap bruker det meste av pengene til å lønne egne sekretærer for bystyregruppen. Mens Pensjonistpartiet sparer penger. Det meste av partistøtten havner på konto. Der sto det ved utgangen av fjoråret hele 433.000 kroner.

Kommunen har ingen kontroll med pengene bystyregruppen får tildelt. I regelverket som bystyret har vedtatt heter det:

«De respektive partigrupper må selv sørge for at beløpet nyttes som forutsatt.»

I Oslo må partiene legge frem et regnskap for bystyrets sekretariat som dokumenterer at pengene brukes i henhold til regelverket.