Forskningssejf Arvid Skutle ved Bergensklinikkene. Han mener det er viktig å nyansere tallene som politiet presenterer.

– Ungdommene som det her er snakk om, er nok en ganske marginalisert gruppe. Vi skal selvsagt ta deres problemer alvorlig. Men våre undersøkelser i aldersgruppen 14–16 år viser en nedadgående tendens for bruk av rusmidler, sier han.

En av ti 16-åringer forteller at de har prøvd cannabis. Det er lang færre enn en tilsvarende undersøkelse for rundt seks år siden viste. Hallusinogener, som amfetamin og ecstasy, er også mindre brukt blant de unge i dag.

– Når det gjelder misbruk av smertestillende og beroligende medikamenter, ser vi et rimelig høyt forbruk. Mye av dette er nok piller som ungdommen stjeler fra far eller mor, sier Skutle.