Ordføreren i Bergen har de siste årene brukt store summer på å hente inn profesjonell taleskriving.

Denne uken fikk Forretningsutvalget i Bergen kommune, der lederne for de største partiene sitter, fremlagt det endelige regnskapet for bystyrets kontor for 2014.

Der fremkom imidlertid bare de samlede utgiftene. Et dykk ned i bakgrunnstallene viser hva pengene har gått til.

Har økt år for år

På forespørsel fra BT har bystyrets kontor sendt over utgiftene ordføreren har hatt til taleskriving de siste årene. Tallenes tale er følgende:

  • 2013: 650.000 kroner
  • 2014: 800.000 kroner Sist gang BT skrev om summene som ordføreren bruker på taleskriving var i 2012. Den gangen var summen 200.000, noe som ikke vakte særlig oppsikt. Ordfører Drevland påpekte også at hun har valgt ikke å ha en politisk rådgiver, noe hun sparer penger på.

Ap: — Fryktelig mye penger

Gruppeleder for Ap, Harald Schjelderup, reagerte kraftig på tallene da han ble kjent med dem,

— Jeg trodde ikke det kunne være sant. Vi er alle for at ordføreren skal holde gode taler på vegne av Bergen. Vi var positive i 2012, da beløpet var 200.000 kroner, fordi det var billigere enn at hun hadde egen rådgiver ansatt.

Dette mener han er noe helt annet.

— 2000 kroner hver dag året rundt til ekstern taleskriving er fryktelig mye penger og et elendig signal. Bergen kommune er på vei inn i økonomisk trøbbel og må spinke og spare på alt annet.

Schjelderup sier også at han undrer seg over at de ikke er blitt informert om den gigantiske økningen.

Har ikke rådgiver

Bystyredirektør Roar Kristiansen påpeker også denne gangen at Drevland ikke har politisk rådgiver.

— Nåværende ordfører har valgt, siden tiltredelse i november 2011, å ikke ansette egen rådgiver, men bruke ledige lønnsmidler til kjøp av taler. Denne ordningen er blitt etablert i samråd med forretningsutvalget.

Han påpeker også at innkjøp av taler er knyttet til ordførerembetet, og at tjenesten kan brukes av ordfører, varaordfører og andre heltidspolitikere.

Skulle konkurrere

Alle talene som skrives går til én og samme person, Erling Dahl. Da BT skrev om saken sist, vedgikk ordfører Trude Drevland at de skulle sende forespørsel til flere personer i forbindelse med innkjøpene.

- Etter at innkjøpene har nådd denne størrelsen, har jeg tatt initiativ til at det avholdes en minikonkurranse i tråd med kommunens regelverk for kjøp av tjenester, sa Drevland.

Siden den gang er altså innkjøpene mangedoblet. BT har spurt bystyredirektør Kristiansen og ordfører Drevland om hun har gjennomført disse minikonkurransene.

Kristiansen bekrefter at det ikke er gjort:

— Etter å ha hatt noen runder på bestemmelsene om kjøp av denne type tjenester, ble det konkludert med at det ikke var nødvendig å avholde en minikonkurranse, begrunnet i lov om offentlige anskaffelser, forskriftens del 1.

SV: - Ser inkompetent ut

Mikkel Grüner er andrekandidaten til SV før kommunevalget til høsten. Han sier han ikke er overrasket over taleskrivingsutgiftene.

— Dette er et eksempel på den pengebruken som har ført Bergen ned i et bunnløst, økonomisk hull, sier han.

Han sier det er svært uheldig at ordføreren verken har gjennomført konkurranser for oppdraget, slik hun sa, eller informert om utgiftsøkningen.

— Det ser rett og slett inkompetent ut. Men jeg kan ikke si jeg er overrasket.

Forsvarer ordføreren

— Ordføreren har valgt og fått aksept for å bruke taleskriver. Dette er et valg som er vurdert opp mot å ansette rådgiver på ordførerkontoret, påpeker Høyres gruppeleder i bystyret, Dag Skansen.

Han reagerer både på Harald Schjelderup og Mikkel Grüners uttalelser.

— Fokuset på Trude Drevland som person er uakseptabel og vitner om skittent politisk spill.

Han påpeker at både ordfører, men også varaordfører har et omfattende program.

— Somen av ordførerens nærmeste medarbeider ser jeg hvilket imponerendetempoTrude Drevland driver i. Mitt inntrykk er at aktiviteten er økt enormt. Trude Drevland sier sjelden nei til årepresentere byen bådepå dag- og kveldstid, i høytider og helger, sier Skansen.

Skansen mener også at summen som er benyttet til taleskriver i 2014 er høy.

— Men sammenlignet med det å ha egen rådgiver er en godt innenfor rammen. Vi skal gjerne vurdere ordningen, men det skal gjøres på en skikkelig måte, sier han.