— Dette svekker vår mulighet til å bekjempe kriminalitet, sier politiavdelingssjef Karsten Hellevik ved Hordaland politidistrikt til Bergens Tidende.

Han anslår kostnadene ved ekstraordinære fangetransporter, for det som frem til nyttår het Bergen politidistrikt, til å ha vært på godt over en million kroner i 2001. Ved det gamle Hordaland politidistrikt, som omfattet Nordhordland, Sunnhordland og de fleste omegnskommunene til Bergen, har politiavdelingssjef Nils Gunnar Drange beregnet at ekstraordinære fangetransporter kostet tett under en million kroner i 2001.

— Situasjonen er uholdbar, og har vært tatt opp mange ganger. Det verste er ikke kostnadene vi blir påført. Tiden vi bruker på å reise med varetektsfangene, kunne vært brukt så mye mer fornuftig, sier Karstein Hellevik.

Ekstrem ressursbruk

For få celler ved Bergen fengsel gjør at politiet må frakte varetektsfanger over hele Sør-Norge. Og det er ikke bare flybillettene som koster når kriminelle skal på tur:

To tjenestemenn må følge hver fange. De skal ha kostpenger og overtid. Når det skal foretas nye avhør i saken, må etterforskere reise over. Når fengslingene skal forlenges, må bergenspolitiet sende jurist samt leie folk til fremstillingen.

— Og hvis fangene blir syke, må vi leie folk til å følge dem til lege. Legges de inn på sykehus, må vi betale for vakthold der. Når rettssakene mot fangene begynner, må vi frakte dem tilbake til Bergen igjen, påpeker Hellevik

— Ressursbruken blir ekstrem, i forhold til hva som ville vært tilfellet dersom fangene kunne sittet i varetekt her. Dessuten er all reisingen en merbelastning for fangene. De fleste ønsker å sitte fengslet i nærheten av familie og venner, sier Karstein Hellevik.

Vurderer å bygge ut

Ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, Erik Lund Isaksen, sier at man nå vurderer mulighetene for å utvide fengselskapasiteten i Bergen.

— Vi er klar over at problemene med for få varetektsplasser er spesielt store her. Det henger sammen med at Bergen fengsel er spesialinnredet for å rehabilitere langtidsfanger, og at varetektsfangene i Bergen har gjennomgående lengre fengslingstid enn andre steder i landet, sier Lund Isaksen til BT.

Han skjønner godt at politiet er frustrert over å måtte bruke så mye tid og penger på transportoppdrag.

— Men i et samfunnsøkonomisk perspektiv er det faktisk billigere å bruke noen millioner på fangetransport, enn å opprette nye fengsler. Bare driftskostnadene på en liten anstalt kommer opp i over åtte millioner kroner i året, sier ekspedisjonssjef Erik Lund Isaksen.