Byggeleder Arne G. Svendal (t.h) fra Vann- og avløpsetaten sier sikringsarbeidet betyr at byggingen forsinkes cirka en måned. Her flankert av Jarle Bøckman fra AF Decom.
Mats Bleikelia
  1. oktober i år smalt det på byggeplassen i Rådalen, der kommunens nye biogassanlegg skal ligge.Under boring i løsmassene på tomten traff man på en gammel udetonert sprengladning, en såkalt «forsager». Den påfølgende eksplosjonen løftet boremaskinen en halv meter over bakken. Føreren slapp unna uten skader, men å bore videre var naturlig nok uaktuelt.

— Han fikk seg nok en liten sjokkopplevelse, sier byggeleder Arne G. Svendal fra Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Nå er videre byggearbeider satt på vent. Kort tid etter eksplosjonen fant man nemlig ytterligere tre udetonerte sprengladninger.

Kommunen ba da om hjelp fra et nytt samarbeidsprosjekt som, kort fortalt, handler om å bruke spesialtrente hunder til å snuse opp gammelt sprengstoff. Deretter hentes sprengstoffet ut med fjernstyrte gravemaskiner, for å minimere risikoen for personskader. Prosjektet er et samarbeid mellom Forsvarets hundeskole, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), rivingsentreprenøren AF Decom og Statnett, og er ennå i utviklingsfasen.

Men det har allerede gitt resultater.

Den firebente eksperten Volvat (3) har vært på jobb i Rådalen i to uker, og har så langt sporet opp tre sprengladninger av glynitt på mellom en halv og én kilo, med god hjelp fra hundefører og grenader Ane Lillebuen Berge (21).

Tospannet er leid inn av entreprenøren AF Decom, som betaler Forsvaret for jobben, og deretter sender regningen videre til Bergen kommune. Prislappen er forventet å bli rundt én million kroner, ifølge Svendal.

Å gjennomsøke hele området tar tid. Totalt er det snakk om cirka 10.000 kvadratmeter (ti mål).

— De har vært her i 14 dager allerede, og vi ser for oss at det i hvert fall tar tre uker til, sier Svendal.

Ny forsinkelse

Dermed ligger det an til rundt én måneds forsinkelse i byggingen av anlegget, som allerede har vært gjennom flere store forsinkelser de siste årene. Opprinnelig skulle bygget stå ferdig i 2010, men nå er åpningen skjøvet frem til årsskiftet 2015/2016. Samtidig har prisen økt fra 100 millioner til 350 millioner kroner, slik Bergensavisen tidligere har skrevet.

— Noen forsinkelser må det nødvendigvis bli når vi må grave så forsiktig og gjøre ting i en annen rekkefølge enn vi hadde tenkt, sier Svendal.

Entreprenøren AF Decom ser de ikke bort ifra at det kan vokse frem en ny næring rundt akkurat dette, altså å sjekke byggeplasser for gamle sprenglegemer.

— En av utfordringene er at vi gjenbruker stadig mer areal. Vi er et stort land, men vi har relativt liten plass å bygge på, sier prosjektleder for spesialoppdrag Jarle Bøckman.

Det kan vanskelig å finne ut av hva som skjedde på en byggeplass for ti, tjue eller tredve år siden.

— Vi tror at bransjen har et behov. Dette er en risiko som har ligget i bransjen over tid, og hvor vi ikke har hatt gode løsninger, sier Bøckman.