Normen er at NAV-kontorene skal klare å ferdigbehandle uføresaker i løpet av fire måneder. I Hordaland bruker man syv måneder. Gjennomsnittet for landet er 5,1 måned.

Forholdet er det samme når det gjelder barnebidrag. Her er kravet maks to måneders behandlingstid, men NAV Hordaland bruker fire måneder. Landsgjennomsnittet er 2,7 måneder.

Rydder opp

— Vi er i gang med å rydde i våre saksbehandlingstider, og vi fokuserer spesielt på uføre og barnebidrag, sier avdelingsdirektør Kenneth Stien i NAV Hordaland.

Han beklager sterkt etterslepet i saker.

— Det dreier seg om 650 saker som det har tatt for lang tid å få ferdige. De fleste gjelder uføresaker, barnebidrag, rehabilitering og yrkesskader. Og nettopp fordi 650 enkeltmennesker venter på å få sine saker avgjort, er det enormt viktig for oss å få ned dette tallet, sier han.

Stien understreker at bare i oktober i år ble 35.000 saker ferdigbehandlet i NAV Hordaland.

— Vi ser klare forbedringer i kjølvannet av tiltak som er satt i gang med sikte på å få ned saksbehandlingstiden. Men vi kommer ikke skikkelig i gang med endringene som NAV-reformen skal føre med seg før vi har fått ryddet skikkelig opp i saksbehandlingstid og restanser. Det holder vi på med nå, sier han.

Nedgang på sikt

Informasjonsrådgiver Sissel Mæland sier at NAV Hordaland nå behandler flere saker enn de får inn, noe som på sikt vil føre til nedgang i den gjennomsnittlige behandlingstiden.

— Vi har tro på at reformarbeidet vil gi resultater i form av kortere saksbehandling, tettere oppfølging og at flere gis muligheter til arbeid, sier hun.