-Dersom konklusjonen blir at Bergen kommune er å kritisere for å ha krevd inn 200 millioner kroner for mye i gebyrer, heller vi til å ville bruke pengene på denne måten, sier SVs Tom Skauge.

På vippen

SV er viktig, for partiet står så langt på vippen i denne saken og avgjør det endelige utfallet i bystyret. Høyre, Frp og RV mener innbyggerne skal ha pengene tilbake, enten som et engangsbeløp eller gjennom reduksjon av gebyrene i fremtiden.

-Det er helt uaktuelt å betale pengene tilbake i en engang. Det vil ikke komme til gode alle dem som har betalt for mye.

SV vil heller ikke ta hensyn til at mange innbyggere heller vil ha reduserte avgifter enn å skulle rense opp i forsømte bergenske vassdrag.

Fem vassdrag

SV vil bruke pengene til å rense opp og bedre tilgjengeligheten til Arnavassdraget, Landåsvassdraget med Tveitevatnet, Fyllingsdalsvassdraget, Midtbygdavassdraget, med Dalaelven og deler av Nesttunvassdraget.

Nå kan det bli flere partier som mener kommunen har handlet kritikkverdig ved innkreving av vann— og kloakkavgift. Et notat fra RVs Torstein Dahle om saken, har fått blant annet Arbeiderpartiet til å tvile på tidligere standpunkt.

Dahle mener kommunen ved å kombinere de to godkjente måtene å beregne avgiftene på, skaffer seg en stor ekstra inntekt. Denne kombinasjonen er i strid med regelverket, mener Dahle.

-Dahles notat gjør at vi i Arbeiderpartiet ikke er klar til å ta stilling til dette spørsmålet. Vi vil be byrådet om å komme med svar på disse spørsmålene notatet reiser, sier Aps gruppeleder i bystyret, Terje Ohnstad.

Saken kommer opp for komite for finans og næring i dag. Behandlingen blir trolig utsatt til neste møte.