— Det blir en mer effektiv avdekking av gjenstander som ikke skal ut eller inn av fengselet, slik som mobiler, sim-kort, kniver og andre våpen. Den kan også avdekke noe narkotika, og brukerutstyr som kanyler og sprøytespisser.

Det sa fengselsdirektør Ketil S. Evjen til BT i mai, da Bergen fengsels «nye» røntgenmaskin var på plass.

Halvannen måned før maskinen var på plass, slo fengselsbetjentene på Hylkje alarm. De mente det var pinlig at Bergen fengsel måtte låne skanneren på Flesland for å sjekke hva som ble smuglet inn til innsatte.

Fengselsdirektør Evjen gjorde seg klar til å bla opp 200.000 kroner til ny skanner, da det kom en hyggelig telefon. En shippingagent tilbød fengselet en gammel røntgenmaskin fra et skip, for bare fire tusenlapper.

Les også: Tollernes supervåpen

Fryktet strålingsfare

Derfra skulle man tro at alle fangevokteres hjerter gledet seg. Men den billig innkjøpte røntgenmaskinen bar ikke med seg bare solskinnsstråler. Fengselsbetjentene fryktet strålingsfare, og verneombudet ba om at det ble undersøkt om det innebar risiko å bruke maskinen.

— En trenger ikke vite mye om røntgenmaskiner for å vite at de sender ut stråling, sier hovedverneombud Jan Martin Fjellbakk.

I påvente av svar, ble maskinen stående innelåst

— Det tok lang tid før en fant ut av dette, og bedriftshelsetjenesten nedla forbud mot bruk av maskinen, så vi skulle unngå en tilnærmet «Kvikk-skandale», sier Ronny Sleire, leder i Bergen Fengselsfunksjonærers Forening.

Til slutt ble maskinen friskmeldt for farlige stråler.

— Det er gjort en grundig vurdering, som var viktig å ha på plass før maskinen ble tatt i bruk. Derfor var det verdt ventetiden, sier fengselsdirektør Ketil Evjen.

Har ikke fått opplæring

De siste ukene har maskinen vært i bruk, men bare når én spesiell betjent er på jobb.

— Det finnes ingen bruksanvisning på norsk, og vi har ikke fått noen opplæring. Nå er det kun én mann som kan bruke maskinen. Han har erfaring fra Securitas og flyplassen, men han kan jo ikke være på jobb hele tiden, sier Sleire.

Bruk av røntgenmaskinen er heller ikke den eneste arbeidsoppgaven denne fengselsbetjenten skal ta seg av.

— Slik det er nå, må han ofte tilkalles når det er behov for å bruke skanneren. Dermed kreves det en del planlegging, sier Sleire.

— Vil dette si at dere fremdeles må til Flesland for å få skannet de innsattes eiendeler?

— Nei, vi gjør det på den gamle, manuelle måten, sier Sleire, som hadde forventet at flere skulle få opplæring da maskinen kom på plass.

- Skal være et supplement

Ifølge fengselsdirektøren vil betjenten som kan bruke maskinen i tiden fremover forsøke å lære opp kollegene.

— Så er spørsmålet om det er tilstrekkelig. Hvis folk trenger mer kursing, får vi se på hvordan vi skal gjøre det, sier Evjen.

Han understreker at skanneren uansett bare vil være et supplement til de manuelle undersøkelsene som fengselsbetjentene allerede gjør.

— Vi har aldri hatt en slik skanner før, og vet ikke hvor mye den kan avlaste i undersøkelsene. Derfor var vi også glade for å få den såpass rimelig, slik at vi kan teste dette ut uten for store kostnader, sier direktøren.

PAUL SIGVE AMUNDSEN (ARKIV)