SIGBJØRN LINGA siglinga@online.noSporveisbussene i Oslo har ifølge administrerende direktør Helge Leite ført en restriktiv politikk med tanke på heldekkende reklame på bussen. Dette er imidlertid ikke gjort på grunn av sikkerheten. Mørkt med folie — Plasten på vinduene kan gjøre det mørkt inne i bussene og vanskelig å se ut, spesielt når det er mørkt ute. At plasten kan gjøre det vanskelig å knuse vinduene, har vi ikke tenkt over. Det er helt nytt for meg, sier Leite.Sporveisbussene har i dag noen busser der reklamefolie delvis dekker rutene, ingen busser har folie over hele rutene. Heller ikke noen av Oslo Sporveiers trikker har heldekkende reklame på vindusrutene. Blir for dominerende - Verken vi eller andre trafikkselskaper i Trondheim har busser med heldekkende folie på vinduene, sier markedssjef i Trondheim Trafikkselskap, Morten Erichsen. Også han understreker at valget ikke er basert på sikkerhetshensyn. - Grunnen er at reklamen tar litt overhånd og blir litt vel dominerende. Vi vil ha vår egen profil på selskapet og ikke rullende reklameskilt som busser. Dessuten er det ikke lenger så synlig at busstransport er kollektivtrafikk når man ikke kan se passasjerene fra utsiden, sier markedssjefen.Han påpeker likevel at økonomiske hensyn kan tvinge frem bruk av folie på vinduene.- Vi har en løpende vurdering av dette hele tiden. Vi har fått forsikringer om at det ikke skal være problematisk sikkerhetsmessig, sier Erichsen. Han sier antall busser med reklame på rutene uansett vil være begrenset.