Sykehjemmene i Bergen har i flere år hatt et journalsystem som av sykehjemsleger har vært beskrevet som tungrodd og til dels helsefarlig. Etter at en pasient døde ved Florida sykehjem i vår, ble mangler ved systemet igjen tatt opp av legene.

Nå har konsulentselskapet PWC fått i oppdrag med å lede en kommunal arbeidsgruppe som skal utrede hva slags innhold et nytt pasientjournalsystem skal ha.

1100 i timen

Kostnaden blir en halv million kroner for tre måneders arbeid. Timeprisen for konsulenten er 1100 kroner.

— Det blir nok minst det, og så må vi se hvordan veien blir videre når den første delen av arbeidet er ferdig, sier kommunaldirektør Finn Strand i byrådsavdeling for helse og omsorg.

- Hvorfor er det nødvendig med konsulenthjelp?

— IT-systemene innen helsesektoren er svært kompliserte, derfor trenger vi ekspertise eksternt fra når vi skal gjøre noe med dem, sier Strand.

Avtalen med PWC er regulert av en gjeldende rammeavtale Bergen kommune har med konsulentselskapet. Kommunen valgte likevel å gjennomføre en mini-anbudskonkurranse mellom selskaper som har tilsvarende rammeavtaler.

Klart i august

Bergen kommunes pasientjournalsystem Profil har vært utskjelt av leger i flere år. Det skal imidlertid ikke være enkelt bare å svitsje til et annet system, ifølge Strand.

— Funksjonaliteten til de andre systemene i markedet er ikke slik at man uten videre kan bytte til dem. Jeg håper vi kan få til forbedringer i systemet, men hvor lang tid det tar, tør jeg ikke å spå, sier kommunaldirektøren.

Prosjektarbeidet som nå er startet skal være klart i utgangen av august. Arbeidet skal resultere i en fremdriftsplan og et budsjett for anskaffelse og utvikling av et system, samt for utrulling og drift.