Han er skogforvalter i Grønn etat i kommunen og har oppsyn med friluftsområdene i Bergen.

— Folk slenger fra seg alt fra hageavfall til spesialavfall, sier Bratseth.

Han forteller at områdene ved Krohnegården og Tennebekk er blant de aller verste. Folk kjører inn på parkeringsplassene og lemper fra seg bosset.

Holdningsendring

— Det har vært snakk om at det er 50-lappen som man må betale for å levere fra seg bosset som er årsaken til dette. Jeg tror det handler om slappe holdninger, sier skogforvalteren.

Nå har kommunen sett seg grundig lei på at det kastes boss i naturen. Grønn etat har satt opp et stort skilt om at folk som kaster boss vil bli anmeldt. Men rett foran skiltet er det lempet et helt tilhengerlass med boss.

— Det er veldig fortvilende at friluftsområdene forsøples på denne måten. Dette er et svært populært område for rekreasjon. Det er mye brukt av både turgåere, skoleungdom og barnehager.

For hver gang kommunen må fjerne et slikt lass, koster det rundt 3000 kroner.

— Det burde være helt unødvendig. Vi har et budsjett å forholde oss til. Dette går på bekostning av andre tjenester vi leverer, sier Bratseth.

Han håper at det vil hjelpe å sette fokus på problemet.

— Usortert boss og spesialavfall forurenser naturen og kan utgjøre en fare for folk og dyr som ferdes her. Det må en holdningsendring til, tror Bratseth.

FORKASTELIG: Skogsforvalter Harald Bratseth tror bossproblemer handler om slappe holdninger blant folk.
ANE ELISABEHT BØRHAUG
FRILUFTSOMRÅDE: Områdene ved Krohnegården og Tennebekk er blant de mest bossbefengte friluftsområdene.
ANE ELISABETH BØRHAUG
PÅ FEIL PLASS: Den ubrukelige sykkelen ligger nå og forurenser naturen.
ANE ELISABETH BØRHAUG
LITEN BOSSFYLLING: Et bilbatteri og en støvsuger har fått denne grønne lungen som siste stopp.
ANE ELISABETH BØRHAUG