— Det viktigste for foreldrene er å finne ut hva som har skjedd med Dung. De er derfor glade for at hennes mann gjennom erstatningsutbetalingen bidrar til etterforskningen av saken, sier advokat Brynjar Meling, som representerer foreldrene til Dung Tran Larsen.

22 år gamle Dung ble meldt savnet sommeren 2007. Svigerfamilien ble siktet for drap eller medvirkning til drap, inntil saken ble henlagt i 2009.

Foreldrene vil få 120.000 kroner hver i erstatning fra svigersønnen, etter at en dom fra Bergen tingrett i februar satte endelig punktum for deres ønske om å møte 36-åringen i en offentlig rettssak.

I stedet vil foreldrene nå leie inn privatetterforsker for å gjennomgå datterens forsvinningssak på ny.

Thune vurderer oppdraget

— Vi er i dialog med flere. Foreløpig har vi vært litt avventende, for ikke å komme i veien for politiets etterforskning, sier Meling.

Ola Thune skal ha meldt sin interesse for saken, men har ikke formelt tatt på seg oppdraget.

— Hvilke forhåpninger har dere til at en privatetterforsker kan finne ut hva som har skjedd med Dung, når politiet ikke klarte det?

— Vi har våre tanker om hvor svaret ligger. Så det handler ikke så mye om å finne ut hva som har skjedd, men mer om hvordan og hvor vi kan finne Dung, sier Meling.

Godtok å betale

Ifølge Dungs foreldre var ikke målet med erstatningskravet å få penger. De ville høre svigersønnens forklaring i retten om datterens forsvinning. Men i fjor høst bestemte Dungs ektemann seg for å betale kravet. Han ønsket ingen rettssak.

— Når Hordaland politidistrikt i denne sak har gjennomført en tre års svært grundig etterforskning, som resulterte i at Riksadvokaten henla saken, ser jeg det som misbruk av rettssystemet at en nå prøver å bruke en sivil rettssak som en del av en privat etterforskning som påtalemyndigheten allerede har avsluttet, skrev han i et brev til tingretten og BT. Der varslet han at han heller ville betale kravet enn å bruke flere uker på å forsvare seg mot beskyldninger i retten.

— I dette ligger det selvfølgelig ikke noe erkjennelse av skyld, skrev 35-åringen i brevet.

Hevet kravet

Noen uker senere økte advokat Brynjar Meling, som representerer Dungs foreldre, erstatningskravet. Han mente en ny avgjørelse fra Høyesterett betydde at de hadde krav på 200.000 kroner hver. Retten ga først Meling medhold i at saken nå måtte opp for retten, siden det ikke lenger var enighet mellom partene.

Advokat Arild Dyngeland, som på dette tidspunktet ble oppnevnt som ny advokat for Dungs ektemann, var ikke enig. Han krevde at retten avsa dom om erstatning på 120.000 kroner til hver av Dungs foreldre, slik partene først var blitt enige om. For en drøy måned siden ga Bergen tingrett ham medhold. Dommeren mener det forelå en bindende avtale om erstatning før Meling kom med sitt nye krav.

— Avgjørelsen er som forventet, sier ektemannens advokat, Arild Dyngeland. Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med Dungs ektemann.

Det eneste møtet i retten mellom Dungs foreldre og ektemannen vil nå bli en barnefordelingssak, der foreldrene krever omsorgen for de to barnebarna sine. To dager er berammet i Bergen tingrett i starten av mai.

Også her vil trolig den henlagte drapssiktelsen bli et tema, men saken vil gå for lukkede dører.

Ektemannens advokat i barnefordelingssaken, Tor Øystein Enge, viser til taushetsplikten, og vil ikke kommentere saken.

INTERESSERT: Privatetterforsker Ola Thune skal ha meldt sin interesse for Dung-saken.
Erlend aas/Thune Files