Brevene puttes i 20.000 postkasser i disse dager, både i Bergen og omegnskommunene. Bergen kommune, som skal videreføre Bergensprogrammet, vil vite hvordan trafikantene stiller seg til køprising og høyere bomringpriser i rushtiden.

— Det er viktig å se om det finnes vilje til å betale, sier plansjef Mette Svanes i byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling til bt.no.

Utredningen gjøres av kommunen i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Statens Vegvesen.

1,1 millioner

Kommunen vet allerede mye om reisevanene til bergensere og striler. Det ble gjort en stor reisevaneundersøkelse i 2008.

Nå blir utvalgte hordalendinger spurt om hva deres holdning er til køprising. 1,1 millioner kroner er satt av til å utrede køprising i Bergen.

— Resultatet av undersøkelsen vil vi legge frem for politikerne til høsten, sier Svanes.

Hordalendingene blir spurt om hvor smertegrensen går for å betale i bomringen. Kommunen er interessert i å finne ut om hvor billig og bra busstilbudet må bli for at flere bilister skal velge bussen.

Håper på 50-50

De reisende blir også spurt om hva de vil bruke bompengene på: Bedre veier, utvidelse av Bybanen, gang- og sykkelveier og/eller andre tiltak.

Lavtlønnede tjener mest på køprising dersom pengene blir brukt til bedre kollektivtilbud, ifølge en masteroppgave av Kim Are Rønhovde ved Universitetet i Bergen.

Spørreundersøkelsen gjennomføres på nett av analyseselskapet Urbanet.

Bergen kommune tar kostnadene ved undersøkelsen, men håper på støtte fra fylkeskommunen.

— Vi regner med en fifty-fiftydeling, sier Svanes.

Lover ikke å følge råd Byråd Lisbeth Iversen vil ikke her og nå love å høre på innbyggerne, dersom det skulle bli et overveldende nei til å innføre køprising.

— Det skal du få svar på når vi legger frem saken. Det viktige for meg er å få en bred faglig vurdering av hva som er det beste for Bergen, sier Iversen.

Du som ikke blir spurt av kommunen, kan si din mening om køprising her. Og hva bør bompengene brukes til?

BETALINGSVILJE: Bergen kommune vil sjekke om bergensere og striler vil godta køprising.
Arkiv