KRISTINE HOLMELIDkristine.holmelid@bt.no

Professoren ved Romansk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB) legger selv ut store summer for å kunne undervise, forske og publisere på en faglig forsvarlig måte.— Vi orker snart ikke mer. Elendigheten i det offentlige utdanningsvesenet, på det Historisk-filosofiske fakultetet ved UiB, er i ferd med å slite oss ut, sier professor Angvik.

- Skulle visst Han har nå sendt et åpent brev til studenter ved Universitetet i Bergen og deres foreldre for å fortelle hvordan situasjonen oppleves.- Foreldrene er stolte av ungene sine, og har tillit til oss. De skulle bare visst. Vi ønsker å bruke tiden på å sikre vår forskningsaktivitet for å gi studentene en god undervisning. Men slik budsjett-tørk inspirerer slett ikke til nytenkning. Det blir like givende å gå på fjellet eller stelle kattene, sier professor Birger Angvik.Tirsdag denne uken ble budsjettet for Romansk institutt vedtatt. De ansatte får smuler fra arbeidsgiver.

1000 kroner på deling Dette er de harde økonomiske realiteter for Angvik og hans kolleger:* 750 kroner hver fra universitetet til innkjøp av bøker for 2001.* 3000 kroner hver til forskningsopphold.* 16 ansatte skal dele 1000 kroner til representasjon når kolleger fra inn- og utland gjesteforeleser.

Professor Angvik har ansvar for litteraturundervisning fra hele det spansktalende Latin-Amerika. I fjor tok 105 grunnfagsstudenter eksamen på faget.

- Til Sandefjord, ikke Mexico Nylig var han på forskningsopphold i Mexico for å forberede kurs og seminar dette semesteret.- Reisen og nesten hele oppholdet måtte jeg betale selv. For pengene universitetet gir meg kan jeg ha råd til en reise til Sandefjord. De 750 kronene jeg får rekker til to bøker, resten må jeg kjøpe for egne penger, sier han oppgitt.I april kommer to framstående forskere fra Mexico til Bergen for å holde forelesninger. Reisene deres er betalt av utenriksdepartementet i Mexico.

- Rovdrift på ansatte - Et land i den tredje verden subsidierer altså undervisningen i et av de rikeste landene i verden. Og jeg har kanskje 100 kroner å bruke til representasjon. Men da er det noen av mine kolleger som trår støttende til. En stiller stadig hjemmet sitt til disposisjon for store middager, sier professoren.Han berømmer kollegene som tross alt klarer å være engasjert. - De fleste utfører mirakler gjennom imponerende innsats med små midler. UiB mangler forståelig og moderne personalpolitikk. Av og til kan arbeidsinnsatsen til enkelte kolleger grense til rovdrift, sier professoren.

- Faglig ansvar Han er også full av lovord om studentene. - Studentene er både motiverte, vitebegjærlige og nysgjerrige, sier professoren.- Det kan selvsagt sies at jeg er dumsnill som bruker egne penger. Men jeg har et faglig ansvar som også har med selvrespekt som fagmann og med personlig stolthet å gjøre, og da blir det helt nødvendig, sier professor Birger Angvik.