I forslaget til budsjett som fylkesrådmann Paul Nilsen legger frem i dag er investeringsbudsjettet rekordhøyt.

De neste fire årene skal fylkeskommunen investere over 11 milliarder kroner kroner til skole, samferdsel.

Investeringene til skolebygg alene utgjør 2,1 mrd. kroner og fordeler seg slik:

Amalie Skram videregående skole i Bergen 323 mill. kr

Nybygg til to videregående skolene på Voss 573 mill. kr

Nybygg for Åsane videregående skole 340 mill. kr

Tilbygg og ombygging ved Årstad videregående skole 250 mill. kr.

Den andre store investeringsposten er samferdsel.

Bybanen til Lagunen skal åpne neste sommer. Umiddelbart etter starter byggingen av Bybanen til Flesland. I tillegg kommer en rekke store veiprosjekter.

Investeringene fordeler seg slik.

2. byggesteg Bybanen i Bergen, Nesttun-Lagunen 350 mill. kr

3. byggesteg Bybanen i Bergen, Lagunen-Flesland 3 216 mill. kr

Ringveg vest byggesteg 2 798 mill. kr

Kvammapakken 195 mill. kr

Bømlopakken 350 mill. kr

Tunnel bak Tysse 426 mill. k

r