Hordaland har flere ungdommer havnet i koma etter inntak av det GHB-liknende stoffet GBL. Også ellers i landet er bruken av slike beroligende stoffer økende.

GBL ble i 2001 klassifisert som legemiddel og står ikke på listen over forbudte narkotiske stoffer. Men GBL er likevel ulovlig, opplyser Statens legemiddelverk.

— I narkotikaforskriften heter det at derivater av forbudte stoffer som har en ruseffekt, er å regne som narkotika. GBL er et derivat av GHB, stoffet omdannes faktisk til GHB ved inntak, sier fungerende avdelingsdirektør Jørgen Huse ved Legemiddelverket til NTB.

Han slår fast at ethvert inntak av GBL i praksis er å anse som en ulovlig handling.

Ikke i bruk

— Selv om det er klassifisert som reseptbelagt legemiddel, blir det ikke omsatt som legemiddel i Norge. GBL er opprinnelig et industrikjemikalie, men dersom industribedrifter ønsker å bruke dette stoffet, må de søke oss om løyve. I tillegg må de føre regnskap over bruken. Det er dermed på det rene at alt inntak av GBL i Norge er i strid med loven, sier Huse.

Det er dårlig nytt for dem som illegalt omsetter stoffet. Trolig har de solgt GBL som et substitutt for GHB fordi det ikke står på narkotikalista.

— Vi får flere og flere meldinger inn fra våre kilder som forteller at gitte personer har havnet i koma etter inntak av GBL. Det er en alkohollignende rus, men faren er at dersom man drikker litt for mye av dette, kan man gå i koma. En bruskork tilsvarer én brukerdose, to eller tre kan få fatale følger, sier politiførstebetjent Reidar Borlaug ved Hordaland politidistrikt til NRK.

Økende bruk

— GBL selges illegalt på markedet i Bergen. GHB er dessuten veldig enkelt å produsere. Det kan man gjøre hjemme på sitt eget kjøkken. Disse stoffene er mest brukt av ungdom under 25 år, sier Borlaug til NTB.

Ifølge Kriminalpolitisentralen er bruken av GHB-liknende stoffer økende. Første halvår i år har politiet gjort 80 beslag av slike stoffer, nesten dobbelt så mye som i samme periode i fjor. Likevel er utbredelsen av stoffet beskjeden. Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) viser at færre enn én av hundre norske ungdommer mellom 15 og 20 år har brukt GHB.

— Det er sagt at GHB og GBL har en beroligende effekt som i særlig grad er etterspurt av kroppsbyggere som ønsker å roe seg ned etter trening. Enkelte hevder et stort inntak av slike stoffer også frigjør veksthormoner, sier Tormod Bønes, leder for kjemisk avsnitt ved Kripos.

(NTB)