• Brislingfisket kolliderer med makrellfisket, men foreløpig holder jeg meg til makrell, det gir bedre pris.

Skipperen på «Ulvikabuen», Petur Ludviksson, er den eneste i Ulvik som driver med enmannsbåt. Båten er lett å rigge om til ulike former for fiske og den er derfor i drift store deler av året.

Prisen lav

— Nå kom vi inn fra havet med knapt åtte tonn makrell, som er en gjennomsnittsfangst. Båten kan ta 15 tonn fisk. Prisen varierer alt etter størrelse på fisken, denne gangen fikk vi bare 6,50 for kiloet, større fisk kan gi omkring 12 kroner kiloet, sier Ludviksson.

Makrellsesongen er akkurat begynt og lasten denne gang ble tatt ved Osebergfeltet. Selv om fiske etter makrell er mindre arbeidskrevende enn for eksempel brisling, har skipperen for øyeblikket med seg en mann som mannskap, Kåre Robert Pettersen, fra Sørvågen i Lofoten. Han er «på sydenferie» som han sier, hjemme har han egen båt og der driver han ulike former for fangst.

— Fisker du etter brisling må du gjerne ha flere merder og flytte fisken etter hvert som den går tom for åte. Dessuten må den trenges sammen for at den ikke skal ta til seg føde.

Lett å rigge om

«Ulvikabuen» kan rigges om til ulike fiskeformer på to dager og Ludviksson fisker store deler av året, helt opp til Ofoten.

— Jeg driver makrellfiske nå i august-september vest for Bergen, norsk vårgytende sild (NVG-sild) i oktober-november i Ofoten og torsk i nord i januar til februar. Dessuten fisker jeg blåkveite utenfor Tromsø i juni, sier Peter Ludviksson.

Skipperen begynte med egen båt i 1999, og siden han driver allsidig fiske har han i hvert fall til salt i grøten, som han sier.

Dorgefisket etter makrell foregår helt automatisk, mannskapet tar ikke i fangsten i det hele tatt. Den går rett i rommet og blir tilført is slik at den holder seg fersk til levering. «Ulvikabuen» har line med opp til 160 angler eller snik og fisket foregår vanligvis i to knops fart.

«Ulvikabuen» leverer makrellen ved Bontelabo, og når sesongen kommer skikkelig i gang, ligger det tett med enmannsbåter langs kaien.

BRUKBAR FANGST: Skipper på «Ulvikabuen», Petur Ludviksson (til venstre) og mannskapet, Kåre Robert Pettersen, har levert knappe åtte tonn makrell ved Bontelabo og etterpå var det en del vedlikehold på utstyret som måtte utføres før ny tur til feltet. FOTO: ATLE PEDERSEN