Klinikkdirektør Lars Oddvar Arnestad ved Ortopedisk har gått gjennom antall operasjoner på avdelingen på Haukeland fra desember i fjor og frem til i dag.

Han forteller at det er blitt operert 70 personer med underarmsbrudd og 40 med ankelbrudd. Og det koster.

2,8 millioner kroner

Ifølge Arnestad koster et underarmsbrudd samfunnet cirka 20.000 kroner i utgifter til sykehuset. Et ankelbrudd ligger på 35.000 kroner.

Totalsummen for dette blir 2,8 millioner kroner.

Men det stopper ikke der.

...pluss et team på overtid

For å ta unna alle som har falt på glatten, har Arnestad kalt inn et ekstra team på overtid de siste fem dagene. Det består av fire eller fem personer.

Han anslår at dette koster samfunnet 100.000 kroner i ekstra utgifter til sykehuset.

Men det stopper ikke der.

...pluss 40 operasjoner utsatt

Hver dag i vinter har Arnestad og kollegene valgt ut hvem som skal opereres. De har prioritert dem som til enhver tid er kommet til sykehuset med ferske skader.

Andre som skulle opereres, ble satt på vent.

— Vi har utsatt 40 operasjoner i vinter, forteller overlegen.

Også dette koster samfunnet penger. Mange av dem som må vente er arbeidsføre. De blir gående lenger på trygd. Det er usikkert hva dette beløper seg til.

...pluss legevakten

De fleste som faller på glatten, reiser til legevakten. Her har de skrevet ut syk-meldinger på løpende bånd i vinter. Hvor mange, er usikkert. Etter alt å dømme har mer enn 100 personer blitt sykmeldt bare i år etter å ha falt på glatten.

— Ingen tvil om at dette koster samfunnet betydelige summer, sier overlege Torbjørn Hiis Bergh ved legevakten.

...pluss sykepenger fra Nav

Når de uheldige er ute av sykehus eller legevakt, venter Nav. Det er de som tar den største regningen, i form av sykepenger.

Den som brekker armen, sykmeldes oftest i 9 uker. 70 armoperasjoner på Haukeland den siste måneden gir cirka 3,5 millioner kroner i sykepenger. Regnestykket baserer seg på gjennomsnittsinntekten til norske arbeidstagere.

40 ankelbrudd utløser vanligvis sykmelding i 11 uker. Det koster Nav cirka 2,6 millioner kroner i sykepenger.

Men det stopper ikke der, for arbeidsgiverne må også ut med lønn til de sykmeldte de første ukene før Nav betaler.

Og så var det smerten

I tillegg til den økonomiske delen, er det også en menneskelig side.

— Det er forferdelig å måtte fortelle en pasient at «du kan dessverre ikke bli operert i dag. Vi må heller ta oss av dem som kommer inn og har falt på glatten.» Det er ikke enkelt, sier Arnestad.

Han kommer med en oppfordring til politikere og huseiere:

— Sørg for å rydde fortauene!

— Og hva med oss andre?

— Sko dere. Bruk brodder!

GLATTEN KOSTER: Lars Oddvar Arnestad er bekymret over økonomiske og menneskelige kostnader som glatte veier og fortau påfører folk. ARKIVFOTO: Bjørn Erik Larsen