Helsedirektoratet har på forespørsel fra BT gått gjennom kontrakten som Bergen kommune inngikk i forbindelse med Tall Ships Races.

Bergen kommunen inndro før seilskutefesten uteområdene som serveringsstedene rundt Bryggen leier fast. Utestedene fikk leie tilbake disse områdene i perioden arrangementet pågikk, mot dyrere leiepriser og et krav om at de bare solgte Hansa.

Tjente penger på øl

Bergen kommune fikk selv seks kroner per liter Hansa-øl som ble solgt på de ekstra uteområdene de leide ut under Tall Ships.

Avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratet påpeker at hun ikke kjenner alle fakta i denne saken, og kun uttaler seg på generelt grunnlag.

Hun sier at dersom en kommune har gitt en skjenkebevilling, kan de inndra denne dersom bevillingshaveren ikke oppfyller sine plikter i henhold til regelverket.

— Men en kommune kan ikke midlertidig inndra en skjenkebevilling for et areal, for deretter å innvilge en annen bevilling på det samme arealet.

Ikke urimelig

Avdelingsdirektøren påpeker også at når kommunen gir en bevilling, kan den stille vilkår knyttet til bevillingen. Det kan være vilkår som for eksempel sier at det skal være vakthold.

— Men vilkårene må ikke være urimelige, og de må støtte alkohollovens formål. Kommunen som bevillingsmyndighet kan ikke pålegge bevillingshaveren å benytte bestemte leverandører.

Det var dette Bergen kommune gjorde under Tall Ships Races. Da påla de utestedene som fikk lov å servere øl utendørs å bare selge Hansa.

Skyvulstad påpeker at en arrangør av et arrangement kan gå inn og gjøre avtaler med enkeltleverandører. Men siden det er en kommune som er arrangør i dette tilfellet, handler det om lov om offentlige anskaffelser. Det faller ikke inn under Helsedirektoratets område.

Ikke lov å tjene

Kommunen som bevillingsmyndighet kan ikke kreve at de skal ha inntekt fra ølsalget. Men som arrangør av et arrangement, stiller dette seg imidlertid annerledes.

Som følge av avtalen med Hansa, tjente Bergen kommune mer penger jo mer øl som ble solgt under Tall Ships Races. Samtidig er det kommunen som kontrollererer at alkoholloven blir fulgt.

Skyvulstad i Helsedirektoratet minner om formålet med alkoholloven, som er å størst mulig begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan medføre.

Helsedirektoratet kommer imidlertid ikke til å involvere seg i saken i Bergen.

— Dette gjelder en kommunal bevilling. Det er kommunen som skal føre tilsyn med kommunale bevillinger. Ønsker noen å klage på kommunens vedtak, så skal de klage til kommunen. Saken går deretter videre til Fylkesmannen som er ankeinstans, sier Skyvulstad.

Ikke stilt krav

Salgsdirektør Lasse Eliassen i Hansa Borg Bryggerier sier de har gitt et tilbud basert på de rammene som kommunen skisserte.

— Vi har ikke stilt noen krav til hvem eller hvor produktene våre skulle selges. Vi har forholdt oss til de arealer som er presentert fra Tall Ships. All dialog i forhold til arealer har vært ført direkte mellom Tall Ships og den enkelte driver for de aktuelle arealene.

Eliassen sier dette erforhold som arrangøren og Bergen Kommune må svare på.