Dermed må Høyre og KrF hente støtte fra bompengemotstander Frp når den nye bompengepakken skal opp i bystyret til våren.

Ap, Høyre og KrF har stått sammen om Bergensprogrammet, og den nye avtalen er en videreføring av dette programmet. I byrådets forslag legges det opp til en økning i satsene fra 15 til 25 kroner. Byrådet har avvist dyrere satser i rushtiden.

— Frp er alternativet

Ved siden av bybane til Flesland var Skansetunnelen det andre store enkeltprosjektet i pakken. Ap går mot bygging av Skansetunnelen nå og ønsker dyrere bompenger i rushtiden.

Aps gruppeleder Harald Schjelderup sier til Btno at de var villige til å akseptere flate bompengesatser, men da var det et minstekrav fra Ap at bevilgningene til Skansetunnelen ble flyttet til bygging av bybane til Åsane.

— Byrådsleder Monica Mæland hadde et reelt valg. Hun kunne sikret flertall for bompengepakken med oss, og med det kunne vi sammen sikre rask utbygging av Bybanen til Åsane. Alternativet er å skaffe flertall i bystyret sammen med Frp. Det blir med en gammeldags løsning, der vi får flere biler til sentrum med Skansetunnelen, og ikke har en krone til Bybanen etter at den er fullført til Flesland, sier Schjelderup.

- Aps skyld

Han mener Høyre ikke viste forhandlingsvilje.

— Dette beklager vi sterkt, men når Høyre ikke viser en reell forhandlingsvilje, så får heller Frp stemmer for bompengepakken i bystyret.

Høyres Dag Skansen legger skylden for bruddet på Arbeiderpartiet.

-Bruddet kommer fordi Arbeiderpartiet ikke vil stå ved avtalen om Bergensprogrammet. Det står i punkt 11 i avtalen vår at Skansetunnelen skal være en del av dette programmet. Vi foreslo for partiet at vi burde utrede Skansetunnelen skikkelig før vi trakk så vidtrekkende beslutninger om å droppe tunnelen. Det var de ikke villige Vi anser med dette at avtalen med Ap om bergensprogrammet er opphørt.

Skansen er forundret over bruddet.

- Uheldig

-Jeg synes det er uheldig at et av de partiene som de fire foregående årene har beklaget seg over at byrådet ikke ville inngå brede flertall velger å bryte en avtale. Det burde man være ytterst forsiktig med å gjøre.

-Vil dette påvirke muligheten til å få flertall for bompengeavtalen på Stortinget?

-Vi kommer til å jobbe for det, og regner med at bruddet ikke vil påvirke våre muligheter for flertall.