For halvannen måned siden ble det brudd i forhandlingene lokalt ved politistasjonene om en ny vaktordning for ordenspolitiet i Bergen. Dermed gikk drøftingene til neste nivå, fylkeslaget.

Heller ikke der ble partene enige.

— Det er synd at vi måtte bryte forhandlingene, men vi så ingen annen utvei, sier Ivar Hellene, leder for Politiets Fellesforbund Hordaland.

Partene møttes onsdag denne uken, og det endelige bruddet ble klart i dag.

— Vi er uenige om hvordan tjenesteordningen skal organiseres, bekrefter Olav Valland, administrasjonssjef i Hordaland politidistrikt.

Mer politi i gatene

I forrige runde ønsket ledelsen at patruljerende politifolk skulle ha vakt annenhver helg. Denne gangen var forslaget justert til tre av åtte helger, men ledelsen ønsket samtidig å redusere antall tjenestemenn i ordensavdelingen fra 18 til 16 i Fana, Laksevåg og Åsane, ifølge Hellene.

— Hele intensjonen er å få flere politifolk på jobb i helgene og ute i gatene. Det er et fullstendig feil signal å redusere antall ordenspoliti, sier Hellene, som mistenker at ledelsens forslag handler vel så mye om å få flyttet folk over til etterforskningsavdelingen som å øke helgebemanningen.

— I andre politidistrikt er det stikk motsatt - der flyttes ressursene fra etterforskning til ordensavdelingen. Vi er veldig skuffet over det nye forslaget, sier Hellene.

Drøftingene går nå videre til Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund sentralt.

— Selv om det er brudd i forhandlingene lokalt, er saken fortsatt gjenstand for drøfting. Derfor synes jeg ikke det er riktig å kommentere detaljer i forslaget, sier administrasjonssjef Valland.

- Jobber allerede for mye

Til nå har patruljerende politifolk i sentrum gått helgevakter tre av åtte helger, mens stasjonene rundt sentrum har hatt vakt hver tredje helg. Politiets Fellesforbund vil beholde denne ordningen.

— Vår oppfatning er at å begynne å jobbe oftere er å gå baklengs inn i fremtiden, sier han.

Politiets tillitsvalgte har tidligere uttrykt frykt for at mange tjenestemenn vil søke seg bort fra ordensstyrkene dersom turnusen blir for tøff. Flere politiansatte teller på knappene om de skal fortsette i yrket.

Les og se video: Øystein møtte veggen | — Våre folk er slitne- Det er mangel på folk hver eneste helg, og folk beordres til å jobbe overtid hver helg, sier Hellene.

Ifølge Valland er det ikke til å legge skjul på at det blir brukt overtid, både frivillig og beordret.

— Partene har en felles erkjennelse av at vi skal forsøke å unngå bruk av overtid - det skal være en nødløsning, sier Valland.

- Frykter du at folk vil rømme fra yrket om belastningen blir for stor?

— Politiyrket har jo belastende elementer i seg, det er ikke noe vi fullt ut kan fjerne. Vi er imidlertid pålagt å etablere ordninger som ivaretar sikkerheten til tjenestefolkene og publikums behov for trygghet og orden, og mener vårt forslag er det mest forsvarlige ut fra ressurs- og bemanningssituasjonen, sier administrasjonssjefen.

- Foreslo annen løsning

Ifølge Hellene har politifolkene tilbudt seg å flytte to par med tjenestemenn fra rolige perioder på dagtid til de kritiske periodene natt til lørdag og natt til søndag.

— Det vil øke helgebemanningen med fire tjenestemenn i hver bydel, men det var de ikke interessert i, sier Hellene.

Forhandlingene gjelder operative tjenestemenn i Fana, Laksevåg, Fyllingsdalen, Åsane og Bergen sentrum.

Si din mening om turnuskonflikten i kommentarfeltet.

BLE IKKE ENIGE: Politimester Ragnar Auglend (t.v.) og Ivar Hellene i Politiets Fellesforbund Hordaland. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN
SKAL ENDRES: Striden handler om de nye vaktlistene for ordenspolitiet i bergensområdet.
Bergens Tidende