Det fortalte gruppelederne for Høyre, KrF, Venstre og Frp på en felles pressekonferanse klokken 13 i ettermiddag.

Partene var kommet til enighet på de fleste områder. Til sammen var 36 millioner blitt flyttet på uten at rammen var endret.

Blant annet var partene enige om å vente med skolenedleggelser til en grundigere utredning var på plass, plusse på seks millioner til omsorg og beholde den såkalte 80%-regelen for minstepensjonister.

Til slutt røk samarbeidet på åtte millioner kroner til 48 sykehjemsplasser ved Solhaug sykehjem, som Bergen kommune kjøper av Sund. Byrådet ville ikke godta Frps forslag til inndekning for disse millionene. Frp foreslo å kutte i personalkostnader i stedet for sykehjemsplasser.

Byrådspartiene vil nå vende seg til Arbeiderpartiets bystyregruppe for å få i stand et forlik om budsjettet før jul.

BRØT: Gruppelederne Hilde Onarheim (Høyre), Liv Røssland (Frp) og Kristian Helland (KrF) måtte i ettermiddag konstatere at partiene ikke ble enige.
HELGE SUNDE