Men det er for få private snøbrøytere til å fylle alle oppdragene, og det får kommunen frykte økte utgifter.

I tillegg er kommunen opptatt av at flest mulig bilister kjører piggfritt.

Det medfører ekstra krav til god brøyting og rydding av veiene vinterstid.