Mens eldre og barn sliter med å ta seg frem i sidegatene, kan Bybanen testkjøre på snøfritt underlag.

— Underlig prioritering. Samtidig med at Bergen kommune vinglet med tiltak for å redusere luftforurensingen, hadde de en rekke maskiner i sving for å rydde bybanesporet, sier Marianne Warloe, nabo til bybanetraséen i Inndalsveien.

- Testkjøring viktigere enn barn og eldre

Hun reagerer på at kommunen - over én måned etter det store snøfallet - fremdeles ikke har brøytet sidegatene og fortauene.

— Det er umulig for barn, eldre og folk med barnevogn å ta seg frem i nærområdet. Er det viktigere å rydde bybanetraséen som ikke skal brukes før juni, fremfor å rydde fortau og bussholdeplasser slik at byens borgere trygt kan ta seg frem, spør Marianne.

Selv har hun frem til nå benyttet bybanetraséen når hun skal trille sønnen Ole (1) til barneparken. Men på grunn av bybanens prøvekjøring er dette både ulovlig og farlig.

— Jeg har forståelse for at Bybanen må testkjøre traséen, men jeg mener de kunne ha ventet et par uker. Det blir feil når fotgjengere må gå midt i bilveien på grunn av manglende snørydding, mens man bruker store ressurser på å rydde bybanetraséen som knapt er i bruk, sier småbarnsmoren.

Strevsom trilletur

bt.no ble med Marianne Warloe på trilleturen fra Schweigårds vei til Camilla Collets gate.

Med selvsyn fikk vi se hvor vanskelig det er å komme frem med barnevogn. I Schweigårds vei er det brøytet i veibanen, men fortauene er ufremkommelige.

På fortauet opp til Inndalsveien må Marianne bruke store krefter for å skyve barnevognen foran seg.

— Det er ikke synd på meg, jeg er ung og sprek, men hva skal de eldre gjøre her, spør Warloe.

I Inndalsveien er også fortauene brøytet, men det er glatt. Her møter vi Ragnhild Eliassen som holder et fast grep i de private gjerdestolpene langs fortauet.

— Jeg går litt anspent, det er så glatt her, sier Eliassen.

Hun irriterer seg over den manglende snøryddingen i Bergen.

— Det er provoserende at bybanetraséen er ryddet. Jeg klarer meg, men de eldre skal ut også. De har krav på fremkommelighet de også, mener hun.

- Jeg kan ikke skjønne at folk skal ergre seg over at bybanetraséen er ryddig. Ove Foldnes, kommunaldirektør.

I fotgjengerovergangen i krysset Bjørnsonsgate og Inndalsveien møter Marianne nye problemer.

I trafikkøyen midt i gaten, ligger det store mengder snø som gjør det vanskelig for fotgjengere å gå over veien. På andre siden av overgangen, er det bare så vidt Marianne får barnevognen opp på fortauet.

Tre meter unna ligger bybanesporene, her er det ikke det en snøflekk å se.

— Forstår ikke problemet

Dette er ikke Bergen kommunes ansvar, sier kommunaldirektør Ove Foldnes i en kommentar.

— Inndalsveien er fylkesvei og Statens vegvesen sitt ansvar. Ellers gjelder det i denne veien som ellers i Bergen kommune, at det er huseier eller den som eier grunnen som er ansvarlig for å rydde fortauene også.

Han har ingen forståelse for frustrasjonen til fotgjengerne i området.

— Jeg kan ikke skjønne at folk skal ergre seg over at bybanetraséen er ryddig, de holder jo på å teste bybanen nå, sier Foldnes.

Inndalsveien er fylkesvei og derfor Statens vegvesens ansvar.

Byggeleder Beate Riisnæs har daglig kontakt med entrepenørene som skal rydde fortauene i Bergen.

Hun hadde selv ikke vært i Inndalsveien i går og ønsket derfor ikke å kommentere om disse fortauene er holdt slik som kontrakten om vinterdrift krever.

— Fortauene skal være fremkommelig og trafikksikre. Sammen med tre kontrollingeniører tar jeg stikkprøver og sjekker at jobben entrepenørene skal gjøre, faktisk blir gjort, sier Riisnæs.

Informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bybanen, har følgende å si om forholdene.

— Vi har ingen fortau her som vi har brøyteansvar for, så det er veldig enkelt. Men det er jo enkelt å krysse gaten der bybanen går, der er fortauene helt fine, sier han.

— På tide

Til kommunens forsvar er det nå satt inn store ressurser på å rydde sidegater og fortau, men det skjer for sent mener flere bt.no har vært i kontakt med.

Marianne Warloe påpeker at det noe er over en måned siden det store snøfallet.

— Det er på tide. Jeg er ikke imponert over farten på snøryddingen, sier hun.

Hva synes du om brøytingen av Bergen? Si din mening her.

Marianne Warloe er provosert over at det brukes store ressurser på å rydde bybanen, mens fotgjengerne sliter med fremkommeligheten. FOTO: Bjarte R. Trettenes.