Brøytebilen er blitt stående inntil fjellveggen, noen hundre meter vest for Naustdalstunnelen på riksveg 5. Den er ikke til direkte hinder for trafikken, og stedet er merket i begge retninger, opplyser en trafikant som har passert. Han forteller at det er snøfall, men forsåvidt gode kjøreforhold på stedet.