ÅSMUND EGELAND

Bergen kommune varsler denne vinteren en hardere linje mot huseiere som venter på at regn og mildvær skal gjøre jobben for dem.

I går sendte kommunen inspektører ut på glatten til de fleste bydeler i Bergen. Hensikten er å kontrollere om veier og fortau er brøytet godt nok, og om huseiere har tatt brøyte— og strøpliktene sine etter politivedtektene alvorlig.

Strengere til verks

— De huseierne som ikke har gjort jobben kan bli tilskrevet. Er de ikke mer påpasselige neste gang kan vi gå strengere til verks. I verste fall kan de bli anmeldt til politiet. Så får politiet vurdere neste skritt, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes i Bergen kommune til BT.

Kommunen har også bedt Bergen parkeringsselskap om hjelp i kampen mot glatte, farlige fortau.

— Vi har bedt om at parkeringsvakter som er ute på jobb gir tilbakemelding til samferdselsetaten når de ser åpenbart glatte fortau. I romjulen planlegger vi også et møte med politiet for å ta opp praktiske forhold rundt reaksjonsmåter og bøtelegging, sier Ove Foldnes.

Aldri tidligere har Bergen kommune planlagt så strenge og systematiske tiltak mot huseiere som ikke gjør jobben sin.

Felles ansvar

— Vi intensiverer kampen mot farlige fortau av hensyn til fotgjengerne. Men alle har et ansvar for at vi får så god fremkommelighet som mulig, og et tryggere sentrum. Kommunen kan ikke ta det ansvaret alene, sier Foldnes.

I går ettermiddag fikk BT noen foreløpige rapporter fra inspektørene som har vært ute. Og det viser seg at det slett ikke bare er de private huseierne som tar lett på strøjobbene. Inspektørene fant glatte fortau også der kommunen selv har ansvaret. Også Bergens Tidende måtte i morgentimene mandag tåle kritiske kommentarer fra inspektørene.

— Snø er ikke så vanlig i denne byen. Jeg har inntrykk av at folk glemmer at det kan komme snø i Bergen. Men mange er også flinke til å måke og strø, sier Ove Foldnes.