Det er Firda som i dag omtaler dette spesielle forholdet, som har vært til doms i Sunnfjord tingrett.

Da den tidligere huseieren døde oppsto det en arvestrid. Ingenting ble lettere av at det også forelå to testamenter.

Etter et forlik i arvestriden ga den 80 år gamle kvinnen borett i huset, mens kvinnen i 60-årene er huseier.

Hengelås og spiker

Det gikk heller dårlig. Ifølge Firda hadde bare huseier hovednøkkel til huset. Den 80 år gamle kvinnen skal i fjor pinse ha kjøpt seg hengelås og spikret igjen et vindu.

Dette fant huseier seg ikke i. Hun brøt opp vinduet og bar ut store deler av den eldre kvinnen sine eiendeler, melder Firda.

Betinget fengsel

Retten trodde lie på huseiers forsikringer om at de hadde avtalt ominnredning, og at hun brøt seg inn for å sjekke om alt sto bra til med den 80 år gamle kvinnen.

Sunnfjord tingrett dømte huseier til 30 dager betinget fengsel, 8000 kroner i bot og 5000 kroner i saksomkostninger.