— De har nå i alle fall stjålet relativt nytt audiovisuelt utstyr til om lag 20.00 kroner fra bedehuset, sier lensmann Bjørn Lavik på Bømlo til bt.no.

Av saker som er borte skal det mellom annet være en en dvd-spiller og en cd-spiller.

I løpet av helgen har tyver også brutt seg inn i Turnhallen på Rubbestadneset i Bømlo kommune. Et konkurranseluftgevær til en verdi av 8-9000 kroner er stjålet.

Lensmannen mistenker at de samme tyvene har vært på ferde.

I Langevåg helt sør i Bømlo kommune, er to 15 fots plastbåter med motor meldt stjålet i helgen. Lensmannen har foreløpig ikke detaljer om disse tyveriene.