Rektor har verken myndighet eller lovhjemmel til å bestemme at andreklassingene på Skinstø skole skal flyttes til Haukedalen.

Det er Fylkesmannens konklusjon.

Likevel var det nettopp det rektor Truls Larsen ved Haukedalen skole gjorde i fjor sommer. Da bestemte han at alle andreklassingene på Skinstø skole skulle slås sammen med andreklassingene på Haukedalen skole fra skoleåret 2013/2014.

Eksistert i over 30 år

De to skolene i Åsane ligger 614 meter fra hverandre i luftlinje, med en tursti på 800 meter. Bruker man bilveien skiller det 2,5 kilometer. Skinstø skole har eksistert siden

  1. Da ble den opprettet som et ekstra skolebygg fordi det var plassmangel på Haukedalen.

Den har hatt elever på 1. til 4. trinn, mens det på Haukedalen har gått elever i 1. til 7. klasse.

Kritiserte vedtaket

Klassekontaktene og foresatte protesterte da det ble kjent at rektoren ville slå sammen trinnene. De mente vedtaket bryter med prinsippet om at barn har rett til å gå på nærskolen sin. De mente også at lokalene til Haukedalen skole ville bli overbelastet. Klagene ble avvist. Også Fylkesmannen avviste klagene.

De ga imidlertid ikke opp, og fortsatte å klage. Det endte med at Fylkesmannen opphevet sitt eget avvisningsvedtak, og behandlet saken. Men til ingen nytt for foreldrene. Konklusjonen var at Fylkesmannen mente at elevene ikke hadde rett til å gå på Skinstø, og opprettholdt skolens vedtak i fjor desember.

Kontrollerte lovligheten

Saken endte med at elevene måtte begynne i tredjeklasse på Haukedalen skole. Men siden den gang har Fylkesmannen vurdert lovligheten av det vedtaket kommunen gjorde. Før helgen kom dermed konklusjonen:

  • Fylkesmannen mener vedtaket handler om å endre skolestruktur, noe en skole ikke har mynidghet til å gjøre selv
  • Fylkesmannen kan ikke finne holdepunkter for at rektor har myndighet til å flytte en klasse fra en skole til en annen
  • Denne saken skulle være behandlet politisk av hensyn til lokaldemokratiet Det at elevene allerede har innrettet seg etter sin nye skolesituasjon, mener Fylkesmannen ikke kan få betydning for vedtaket deres.

Endelig tatt alvorlig

Birthe Thuesen Mathiesen er mor til et av barna som ble berørt av flyttingen. Hun er glad for Fylkesmannens konklusjon.

— Vi er veldig fornøyde med å ha blitt tatt alvorlig til slutt. Dette har vært en lang klageprosess, sier hun.Mathiesen er nå spent på hva som vil skje som følge av avgjørelsen.

— Dette har vært en rotete sak, så jeg er spent på hva Bergen kommune gjør med dette. Det blir spennende for barna som skal begynne til høsten, sier hun.

Overlater til kommunen

Rektor ved Haukedalen skole, Truls Larsen, sier han tar Fylkesmannens vedtak til etteretning.

— Jeg er ansatt som rektor for Haukedalen skole, med Skinstø som en avdeling. Ut fra det kunne jeg gjort vedtaket jeg har gjort. Fylkesmannen mener imidlertid at Haukedalen og Skinstø ikke er en skole, men to. Da har jeg ikke fullmakt til å fatte dette vedtaket, sier han.

Han overlater til kommunen å ta stilling til saken videre.

— Jeg har styrt etter de fullmaktene jeg har fått, men de er kanskje feil? Nå må vi bare avvente og få avklart hvordan kommunen ser på saken, sier Larsen.

Må ta konsekvensene

Skolebyråd Harald Victor Hove (H) sier de må gå inn i beslutningen til Fylkesmannen og vurdere hvilke konsekvenser den får for det kommende skoleåret.

— Denne konklusjonen må vi forholde oss til, enten vi liker det eller ikke.

Han vil be om en nærmere avklaring fra Fylkesmannen, og reagerer spesielt på det han kaller en «pussig saksbehandling».

— Vi har fått flere vedtak som bekrefter at rektor har fullmakt til å gjøre dette. Jeg er skuffet på vegne av ham som har fattet et vedtak, fått beskjed om at vedtaket er riktig, og nå plutselig får han kontrasbeskjed.

Hove sier han «forventer seg mer» fra Fylkesmannen.

— Det er veldig uklart hvordan vi skal tolke en saksbehandling som dette.

Var det riktig å sende elevene til Haukedalen skole? Si din mening.

MÅ ENDRE: Skolebyråd Harald Victor Hove (H) må igjen se på saken om flyttingen av skoleklasser fra Skinstø til Haukedalen.
Sean Meling Murray (arkiv)