Det slo Likestillings— og diskrimineringsnemda fast i et vedtak på tirsdag. Der skriver de:

"Bergen kommune har ikke handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ved utformingen av trappen ned til Lille Lungegårdsvann på Festplassen i Bergen.

Ulovlig i fjor

For et år siden slo Likestillings- og diskrimineringsombudet fast at kommunen ikke hadde sikret universell utforming av Festplassen, slik loven krever.

"Det regnes som diskriminering av personer med nedsatt bevegelsesevne" skrev de i et brev til byrådet.

De mente trappen var farlig, og viste til at svaksynte kunne falle uti vannet, siden trappen avsluttes i vannkanten uten noen form for sikring. FFO Hordaland ønsket seg den gang en bred list i gult eller hvitt på hvert trappetrinn, noe Bergen kommune motsatte seg, fordi det ville «forringe kvaliteten i steinarbeidet».

Ikke gode argumenter

Daværende fylkesleder i FFO Hordaland, Malvin Ågotnes var fornøyd med vedtaket. Han er skuffet i dag.

— Det er vel lite annet å bemerke enn at vi er misfornøyde med dette, sier han til BT.

At kommunen argumenterer med at det er sperringer mot vannet under arrangementer av "viss størrelse" hjelper ikke.

— Det er ikke sperringer der ellers. I hverdagen kan man gå rett ut i Lille Lungegårdsvann, sier Ågotnes.

Fornøyd med vedtaket

Lisbeth Iversen (KrF) sier det er viktig at kommunen fikk en bekreftelse på at de holder seg innenfor lovvekret.

-Jeg er fornøyd. I byutviklingen er det hele tiden krevende avveininger mellom tilgjengelighet og utsmykning. Jeg føler selv vi har klart balansegangen på Festplassen, selv om jeg registrerer at det er ulike syn på om alt er universelt tilgjengelig.

Hadde nemda kommet til motsatt konklusjon ville det fått dramatiske utfordringer for byrom i Bergen, mener hun.

-Man kan aldri få en perfekt verden for alle, det vil alltid være avveininger. Se på Ole Bull statuen og rundingene i vannet nedenfor. De er ikke tilgjengelig for alle, men er en utfordring for små krabater som bryner seg på dem. Vi vil at flest mulig mennesker skal få være flest mulig steder, men man kan aldri få 100 prosent uttelling.