– Det er jo dette vi har hevdet hele veien, sier byrådsleder Monica Mæland når BT informerer henne om fylkesmannens avgjørelse.

– Nå håper jeg at punktum er satt i denne saken.

Lang historie

  • Et enstemmig bystyre vedtok i 1997 å gjøre Storetveitåsen til friområde. Grunneieren krevde ti millioner kroner i kompensasjon, noe som ble avvist av formannskapet i 1998.
  • Våren 2003 vedtok Ap-/sentrumsbyrådet igangsetting av ekspropriasjonssak, et arbeid som ble stoppet av byrådsleder Monica Mæland januar 2004, etter at hun tok overtok makten i Bergen høsten 2003.
  • Våren 2007 endte saken i mistillitsforslag mot Mæland som falt med kun stemmene fra SV og RV. I stedet vedtok bystyret at «byrådet ikke har gått ut over sine fullmakter i denne saken». Kort etter valgte Ap, SV og Sp å sende saken til Fylkesmannen for lovlighetskontroll.

Politikk, ikke juss Fylkesmannen slår fast at om intensjonene fra 1997 er brutt, er det et politisk, og ikke et juridisk anliggende. Fylkesmannen støtter heller ikke påstanden fra Ap, SV og Sp om at saken ikke var tilstrekkelig opplyst da bystyret behandlet saken.

Striden om Storetveitåsen er blitt viet stor plass i Bergens Tidende. Både på lederplass og på kommentarplass har BT vært krass i sin kritikk av byrådslederen.

Monica Mæland har hele tiden tatt kraftig til motmæle mot kritikerne. Da kontrollkomiteens innstilling var til behandling i bystyret april i fjor, gikk hun til et kraftig angrep på BT fra bystyrets talerstol da ordskiftet om saken ble åpnet

– Grønn og pen Byrådslederen vil ikke benytte fylkesmannens vedtak til å sparke altfor hardt tilbake til sine kritikere.

– Nei, jeg har ikke behov for å hovere. Storetveitåsen ligger der grønn og pen uten at det offentlige har vært nødt til å ekspropriere. Og bra er det. Jeg håper bare at alle nå kan denne saken bak seg.

Et lite spark på den opposisjonelle skinneleggen, er det likevel plass til.

– Jeg oppfatter at de i denne saken misbruker lovlighetskontrollinstituttet. Det er en mulighet mindretallet har for å overprøve et vedtak juridisk, ikke for å drive omkamp om et politisk vedtak.

Diskutér saken her!

FERDIG: ¿ Nå håper jeg at punktum er satt i denne saken, sier byrådsleder Monica Mæland.
EIRIK BREKKE