Prinsesse Märtha Louises engleskole, Astarte Education, har klaget BA inn for Pressens faglige utvalg (PFU) etter at en av avisens journalister deltok på et englekurs i Bergen uten å informere om at hun ville rapportere fra kurset.

Journalisten oppga sitt faktiske navn, men altså ikke sitt yrke eller hensikt med å delta. Skolen mener avisen har opptrådt i strid med prinsippet om å klargjøre premissene i overfor kildene.

I formiddag ble saken behandlet i PFU. Klagen ble ikke tatt til følge.

— Jeg er tilfreds med at vi ikke ble felt i PFU, men jeg er ikke overrasket, sier BAs sjefredaktør Anders Nyland til bt.no.

Nyland sier avisen brukte mye tid på etiske vurderinger i forkant av kurset. Kursdeltakerne ble ikke identifisert i reportasjen, og skolen fikk anledning til å kommentere innhold og metode før saken ble trykket.

— Engleskolen er en myteomspunnet virksomhet som har hatt stor offentlig interesse. Vi ønsket å gi en nøktern og grei beskrivelse av hva som foregikk. Vi hadde ikke fått en korrekt beskrivelse hvis vi på forhånd hadde fortalt at vi ville rapportere fra kurset.

PFU-leder Odd Isungset mener en frikjennelse ikke vil føre til noen smitteeffekt i norske redaksjoner. I dette tilfellet var det vanskelig å bruke normale journalistiske metoder, siden Astarte i uvanlig grad har stengt pressen ute og deltakerne har vært ordknappe.

– For å gi et rett bilde av hva som skjer, trenger vi en nøytral observatør for å komme inn og formidle det som skjer – det mener jeg BA gjør her, sier han ifølge journalisten.no

PFU-medlem Ingeborg Moræus Hanssen er mer tvilende. Hun mener virksomheten ikke er av noen samfunnsmessig betydning og at man ikke bør melde seg på et kurs for å finne ut om noen driver det Hanssen karakteriserer som «butikk innenfor kongefamilien på en sølete måte».

Var det riktig av BA å skjule sin agenda på englekurset?