BT skrev i dag om undersøkelsen som har vakt reaksjoner blant mange ansatte i Bergen kommune. Rundt 5000 av de ansatte har fått et omfattende spørreskjema om åpenhet. Flere ansatte fryktet at svarene deres kunne spores.

Ukjent for UiB

Nå viser det seg at undersøkelsen heller ikke var registrert hos Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD), slik det er nødvendig å gjøre. Insitutt ved samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen var heller ikke klar over at deres ansatte arbeidet med undersøkelsen.

Resultatet er at kommunen i dag besluttet å stanse undersøkelsen.

— Vi innser at svarprosenten på rundt 40 er for lav. Og at 15 minutter på å besvare er for mye. Dessuten har ikke forskerne på Universitetet passet på å få godkjent undersøkelsen av Norsk samfunnsvitenskapelige datetjeneste, sier informasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune.

Kostet 180.000 kroner

Etter det BT forstår har ledelsen ved Universitet stoppet undersøkelsen fordi det er avdekket at det er to forskere som privatbasis har gjennomført undersøkelsen. Hille sier at hun ikke kjenner til det.

Hun sier at ny undersøkelse vil bli gjennomført, og at den også skal utføres av andre enn Bergen kommune. Men det er ennå ikke tatt stilling til om det er Universitetet i Bergen som får oppdraget.

Undersøkelsen kostet 180.000 kroner, som nå er tilbakeført kommunen.

– Vi har vært i den tro at Universitetet stod bak, sier hun.