Bergen kommune er skuffet, en del brosteinleggere i Bergen kommune er skuffet. Men anleggsgartnerne i byen er godt fornøyd. De mener at behovet for brosteinlegging kan ivaretas av dem, og at faget dessuten er en del av utdannelsen for anleggsgartnere.

Utdannings— og forskningsdepartementet skriver følgende i et brev sendt for noen dager siden: «Dersom et yrkesområde skal etableres som et lærefag, må det ha et forhold mellom bredde og spesialisering som sikrer yrkesutøveren nødvendig omstillingsevne i arbeidsmarkedet.

Brosteinlegging vurderes som for faglig smalt til å kunne ivareta dette hensynet.»

Departementet viser til at flere rådgivende instanser har kommet til den samme konklusjonene. Dessuten mener departementet at kompetanse innen brosteinlegging er tilstrekkelig ivaretatt innen fag som anleggsgartner og i noen grad betong- og grunnarbeidsfaget.

Bergen kommune frykter at byen i fremtiden vil stå uten kompetente brosteinleggere som følge av departementets avslag.

Anleggsgartnerne sier på sin side til BT at de har lagt langt mer brostein i Bergen enn kommunens ansatte broleggere gjennom årene, og mener de kommunalt ansatte brosteinleggerne driver profesjonskamp og krisemaksimering.

Departementet sier til slutt i brevet at eventuell spesialisering eller videreutdanning i brosteinlegging kan organiseres innen det nordiske samarbeidet.