De fire førsteårsstudentene – Juan Pablo Pinochet, Susann Haaland Olsen, Eli Hereid og Synne Sofie Hesjedal – har nemlig utarbeidet en informativ og lettlest brosjyre som Hordaland Røde Kors skal trykke og distribuere blant helsearbeidere i Kenya.

Brosjyren er et resultat av Hordaland Røde Kors' utfordring til studentene på skolen: Å lage den beste brosjyren om jiggers.

Det er vel en blandingsfot – litt min og litt Juan Pablos

Jiggers er et insekt som holder til både på det afrikanske kontinentet sør for Sahara, og i Mellom— og Sør-Amerika. Insektet fester seg på huden, og kan føre til infeksjoner som stivkrampe og koldbrann, som i verste fall kan føre til døden. Det er særlig fattige som blir rammet, spesielt i områder der det er vanlig å gå barbent. I en 20-måneders periode i 2010 og 2011 ble det registrert 265 dødsfall på grunn av jiggers, bare i Kenya.

Valgte skoform

Studentene ble delt i grupper etter loddtrekningsprinsippet. Vinnergruppen bestemte seg for å lage en lettlest brosjyre.

— Vi ville lage noe som er lett å oppfatte. Siden den beste måten å unngå jiggers på er å bruke sko, valgte vi skoen som form på brosjyren, forteller Susann Haaland Olsen.

— Og ettersom 60 prosent av befolkningen i Kenya ikke kan engelsk, har vi også brukt piktogrammer i brosjyren, fortsetter Juan Pablo Pinochet.

Før studentene gikk i gang med prosjektet ble de informert om sykdommen av Åse Mørkve fra Hordaland Røde Kors. Hun har nylig skrevet masteroppgave om jiggers.

— Det er anslått at 6,5 prosent av befolkningen i Kenya har jiggers, forteller hun. I forbindelse med masteroppgaven oppholdt hun seg i Kenya i to måneder, og intervjuet både helsearbeidere og pasienter med jiggers.

Stigmatisert

— Jiggers er et veldig stigmatisert tema, og det er gjort lite forskning på området, forteller hun.

Åse Mørkve er imponert over brosjyren som de fire studentene har laget.

— Den er helt fantastisk. Alle de ti forslagene som ble presentert var utrolig bra. Vinnerbrosjyren er fengende, lett å lese og utrolig kreativ, sier hun.

— Hvem sin fot er det som har stått modell for forsiden av brosjyren?

— Det er vel en blandingsfot – litt min og litt Juan Pablos, sier Synne Sofie Hesjedal.

Informativ: Brosjyren som studentene har laget er formet som en sko.