Vegvesenet leier inn et privat vaktselskap til å stå for vaktholdet. Tiltaket kommer etter en økning i antall personer som har tatt sitt eget liv ved å hoppe fra broen.

Seksjonsleder Arild Hegrenes i Statens vegvesen bekrefter at vaktholdet koster rundt 20.000 kroner i uken.

Diskuterer fysiske hinder

Det er veietaten som teknisk sett håndterer saken.

— Men med trange driftsbudsjett må Hordaland fylkeskommune ta regningen, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

Han sier at fylket ser alvorlig på saken, og at sikkerheten er fylkeskommunens ansvar.

— Vi diskuterer en utredning som kan resultere i fysiske tiltak på Askøybrua. Vaktholdet er kostbart, og det vil snart lønne seg med fysiske hindringer for å unngå at folk hopper fra broen. Et slikt vedtak vil utløse debatt om sikring av andre broer i fylket. På den annen side er Askøybrua en sentrumsnær bro, der slike tragedier oftere utspiller seg.

Fulgte etter

Steffen Engelsen (34) var på vei hjem fra en bytur natt til lørdag, men turen over Askøybrua ble ikke som han hadde tenkt.

— Da taxien kom til Olsviktunnelen var den stengt. Derfor ba jeg taxi kjøre meg til Skålevik, slik at jeg kunne gå over broen, forteller Engelsen.

Opp på broen møtte han to personer i gule vester. De spurte om det var greit at de fulgte ham over, noe Engelsen svarte nei til.

— Da jeg hadde gått 30–40 meter på broen, så jeg at de fulgte etter meg. Jeg fortsatte å gå litt, før jeg snudde meg. Da var de fortsatt der, sier 34-åringen.

Han stoppet og sa til vaktene at han fint kunne gå alene over broen.

— Jeg trengte ikke å ha noen som fulgte etter meg, sier han.

Tilkalte politiet

Vaktene er der for å hindre folk i å hoppe. Engelsen forklarte at det hadde han ikke tenkt til.

— Det endte med at de sa de måtte ringe politiet. Jeg sa at det måtte de bare gjøre, men at det var en latterlig bruk av politiets ressurser bare fordi jeg hadde lyst til å gå alene over Askøybrua, sier han.

Etter en stund kom politiet, og tok Engelsens personalia.

— Etter noen minutter sa de at jeg kunne gå, sier Engelsen.

Han understreket at han ikke ville ha noen som fulgte etter seg, og politiet snakket med vaktene slik at han fikk gå resten av veien alene.

— Det er latterlig at de ikke kan respektere at folk har lyst til å gå alene. Å fotfølge noen er en invadering av privatlivet, og å tilkalle politiet er misbruk av politiets ressurser. De kan ikke behandle alle som om de er potensielt suicidale, sier han.

- Skal ikke følge alle

— Vaktene skal ikke følge alle over, men være der for å ta fatt i folk hvis noe indikerer at det er noe uheldig på gang, sier seksjonsleder Arild Hegrenes i Statens vegvesen.

Han vil nå ta episoden opp med vaktselskapet.

Bjørg Anne Eliassen er leder for de frivillige vaktene. Hun sier at de frivillige som var ute natt til lørdag har hørt om en episode der en mann ble stoppet av vaktene.

— Vi skal ikke fotfølge folk. Vi går frem og tilbake og sier hei og prøver å fange opp folk som sliter, sier Eliassen.

Hun understreker at det skal være fullt mulig for å gå over Askøybrua.

— Men vi ser forskjell på folk, om noen er ruset eller inne i et mørkt tåkehav. Vi har ikke flere liv å miste, sier Eliassen.

Askøy-lensmann Odd Dale sier at politiet har fått klage fra en person som mener han ble forfulgt av brovaktene i helgen.