Den eitt år yngre broren ønskjer å delta i gravferda. Han reiste søndag frå heimbyen Jaffna i dei tamilske nordområda på Sri Lanka, og skulle etter planen søkje visum ved den norske ambassaden i hovudstaden Colombo tidleg i dag.

— Utlendingsdirektoratet (UDI) skal handsame søknaden, og Politiets Sikkerheitsteneste (PST) skal sjekke han. Men begge er informerte om søknaden, og har lova rask sakshandsaming, seier Kristine Aarre Hånes, advokat for familien.

Førde kyrkje

Garolin (24) og den 20 månader gamle son hennar blei kritisk skadde i ein brann i ein bygning som blir brukt til asylmottak i Førde mandag ettermiddag. Mora døydde på Haukeland Universitetssjukehus tysdag kveld. Sonen levde til onsdag morgon.

Lensmannen i Førde trur Garolin sjølv stifta brannen på rommet der ho og sonen budde saman.

Barnefaren er muslim. Guten blei gravlagd etter islamsk tradisjon i Førde fredag. Garolin er kristen, og skal gravleggjast frå Førde kyrkje.

Den eitt år yngre broren ønskjer å delta i gravferda. Hanreiste søndag frå heimbyen Jaffna i dei tamilske nordområda på Sri Lanka, og søkte visum ved den norske ambassaden ihovudstaden Colombo tidleg i dag.

— Utlendingsdirektoratet (UDI) har i ettermiddag stadfesta at han får visum for å kome igravferda, seier advokaten.

Den 23 år gamle broren er fiskar. Han har lånt pengar avvener og slektningar, men ikkje nok til å dekke flybilletten til Norge og heimatt. Vener at Garolin starta difor ei kronerulling i helga. I dag tidleg hadde det kome inn 7500 kroner.

- Sørgjeleg

Garolin Nesaraja kom som asylsøkjar frå Sri Lanka i 2006. Ho søkte opphald på humanitært grunnlag. Garolin har budd både i Førde og Bergen. Først 11. desember i fjor, fem og et halvt år etter at ho kom til landet, fekk ho endeleg avslag fra Utlendingsnemnda (UNE). Ei veke før avslaget blei søstera funne drepen i heimen sin på Sri Lanka. Garolin fekk dødsbodskapen få dagar før ho fekk avslag i UNE. Ifølgje advokat Aarre Hånes mangla den 24 år gamle kvinna livslyst og var sterkt deprimert.

Mange har reagert på tragedien i Førde. Måndag føremiddag blei facebookgruppa «Støtte til Garolins etterlatne» oppretta på facebook. Få timar seinare hadde gruppa over 120 medlemer.— Saka har engasjert meg. Eg kjende dei ikkje, men som så mange andre, tykkjer eg det som har skjedd er berre sørgjeleg. Så eg tenkte eg fekk gjere mitt, seier Alf Vidar Snæland i Naustdal.

Han drog i gang støttegruppa på den sosiale nettstaden, og har også vore i kontakt med advokaten.

— Saka har engasjertmeg. Eg kjende dei ikkje, men som så mange andre, tykkjer eg det som har skjedder berre sørgjeleg. Så eg tenkte eg fekk gjere mitt, seier Alf Vidar Snæland iNaustdal som drog i gang støttegruppa på densosiale nettstaden.