Hele det gamle byarealet er som middelaldergrunn automatisk fredet kulturminne; her er for mye spennende under overflaten til at man kan la bulldoserne ture frem som de vil.

Derfor står nå tre hovedfagsstudenter i en grop på Vestre Murallmenningen. Her skal i tidens fylde bli innslag for den lenge planlagte Klostergarasjen, men før det skal grunnen undersøkes for mulige spor av fortidens bergensere.

— Skulle nesten tro her har vært en bossplass, sier feltleder Christoffer Knagenhjelm. - Vi har funnet alt fra krittpiper til ispinner, iblandet keramikkrester, knuste takstein, flint og benrester. Dessuten har her vært mye graving tidligere - moderne graving for å legge ned kloakkrør, ledninger og kabler.

Det har tidligere vært registrert bronsealderlag (ca. 1800-500 f. Kr.) i området, og det er interessant at det har vært folk på Nøstet/Verftet allerede den gang. Knagenhjelm peker på et nokså svart lag nede i bakken - «dette kan være bronsealder,» sier han. Samtidig som de plukker rester av historien ut av gategrunnen, tas det botaniske prøver til senere analyse og bestemmelse.

— Vi har også funnet noe som kan være litt av et bomberom fra 1945, sier han og viser til noen rustne rester som stikker ut.

— Det var en eldre mann som fortalte om det.

Selvfølgelig. Man graver ikke ubemerket og ukommentert i de bergenske gater.

FØR BILENE KOMMER: Tre hovedfagsstudenter er i gang med arkeologiske undersøkelser der innslaget til Klostergarasjen en gang skal komme. FOTO: ARNE NILSEN