Allerede i fjor høst skulle byggingen av broen ogallmenningen Markusplassen vært i gang, men en uenighet om hvor stor erstatningde to grunneierne skulle få, har utsatt prosjektet.

Uenigheten endte i skjønnsretten, som har bestemt at den enegrunneieren får en erstatning på 3,7 millioner, mens den andre ikke får noe.Årsaken er at retten ikke kan se at Damsgårdsveien 57 har et økonomisk tap vedat eiendommen avstås til kommunen.

Åpner for anke

Advokat Gunnar Sætre, som representerer Damsgårdsveien 57,åpner for at dommen kan bli anket.

— Hvorvidtmin klient vil begjære overskjønn, vet jeg ikke. Jeg har ikke fått diskutertdet med ham ennå, sier Sætre.

BOB, som står for store utbygginger i Damsgårdssundet, harventet lenge på broen.

— Deter en veldig gledelig og kjempefin nyhet for hele Damsgårssundet og utviklingenav bydelen som har pågått over lang tid. Jeg håper byrådet tar rev i seilene ogfår fortgang i bro over Damsgårdssundet og opparbeidelse av Markusplassen, såbydelen kan få løftet den fortjener, sier utbyggingsdirektør Tor Magne Birkelidi BOB.

Kan være ferdig om to år

Han mener dommen er helt i tråd med det BOB har ment heletiden.

— Detteer en positiv dom for BOB, men en enda mer positiv dom for dem som har flyttetinn i Damsgårdssundet. Dette gir en langt større attraktivitet for området,sier Birkelid.

Også byråd for sosial, bolig og områdesatsing, LisbethIversen, er fornøyd.

— Vier fornøyd med avgjørelsen i retten. I sum er vi kommet i mål med synspunktenefra kommunen. Nå tar kommuneadvokaten saken til byrådet som må ta stilling tilresultatet av dommen. Prosjektet er klart for utlysning og vi har pengene påbok, sier Iversen.

Hvis alt går bra, skal broen kunne være ferdig om knappe toår, tror hun.

Si din mening i kommentarfeltet under!