Ifølge påtalemyndigheten skal de to brødrene i tidsrommet desember 2005 til februar 2006 ha kjøpt de tre båtene i England. Ved ankomst Norge unnlot de å melde fra til Tollvesenet, og unndro dermed 406.000 kroner i merverdiavgift og 172.000 kroner i båtmotoravgift.

— Hensikten var å betale

Brødrenes advokat, Aksel Kayser, sier at brødrene hele tiden hadde til hensikt å betale alle avgifter.

— De var i god tro med hensyn til når avgiftene skulle betales. De trodde de kunne gjøre dette noe senere, sier han, og påpeker at båtene ikke ble brukt.

Brødrene har begjært båtene utlevert to ganger gjennom rettsapparatet, uten å lykkes.

— Men retten legger til grunn at det var deres hensikt å betale, sier han.

De tre cabincruiserne, en Windy 11600 og to Sunseekere på 31 fot, ble kjøpt brukt i England for til sammen noe over halvannen million kroner. Påtalemyndigheten mener brødrene tok opp bestilling på båtene på forhånd, og at de skulle selges videre etter å ha kommet frem til Bergens-området.

Tollvesenet kom over innførselen av båtene i forbindelse med en aksjon som ble innledet i vår. Hittil er det avslørt nærmere førti tilfeller av svindel i forbindelse med import av fritidsbåter. Enten er det betalt inn for lite avgift, eller ingen avgift i det hele tatt.

- Unndro 1,6 mill.

— Det er bare de alvorligste sakene som har endt med politianmeldelse, sier avdelingssjef Rolf Ole Seljeflot ved Tollregion Vest-Norge.

Politiet har beslaglagt de tre båtene brødrene har unndratt avgiftsberegning. Påtalemyndigheten har i tiltalebeslutningen tatt forbehold om at de vil bli inndratt til fordel for statskassen. I tillegg vil det mest sannsynlig bli lagt ned påstand om fengselsstraff for begge brødrene.

Tollvesenet beslagla i vår i alt fem båter, fire i Bergen og en i Stavanger. I alt fire personer ble politianmeldt for sin befatning med disse fem båtene. Den største og dyreste båten, en 56 fot Sunseeker, ble beslaglagt i Stavanger. Eieren av denne blir snart tiltalt for avgiftsunndragelse på 1,6 millioner kroner. Den fjerde og siste båten som Tollvesenet tok hånd om i Bergen, var en brukt seilbåt.

BESLAGLAGT: Avdelingssjef Rolf Ole Seljeflot foran båtene de to brødrene er tiltalt for å ha smuglet inn til landet. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ
Lillebø, Jan M.