En bydelsbegivenhet med fristelser som besøksgård med høner og hester, parkanlegg med benker og ballplass, rundløyper og rasteplasser, lekeskulpturer, akebakke, turstier, rideløyper — og en vakkert nyrestaurert steinbro over Sandalselven, fra postveienes æra to hundre år tilbake.

— Mange ting skal forenes. Det skal tilrettelegge for aktiviteter i friluft, samtidig som naturen skal skjøttes og kulturlandskap bevares, orienterer parksjef Sissel Lerum.

Litt kry, må hun innrømme, både over steinbroen og bydelsparken.

Iført sine grønne befaringsstøvler, og sammen med sjefplanlegger Mogens Lock Hansen, viser hun raust rundt i det som innen 2003 altså skal bli Gårdsparken - bydelspark for Fana, idyllisk plassert på 140 grønne mål natur i området mellom Sædal, Nattland og Sandalen.

Midt i planområde 4, for å si det litt kommunalt.

Den første bevilgningen på 1,4 millioner kroner ble gitt av Byrådet i oktober, og ytterligere tre millioner kroner står i kø de neste par årene.

Vil bevare kvaliteter

I grøftekanten er maskinkjører Øystein Lyssand allerede i gang med å grave stikkrenner og forsterke veien fra Kringlebotn mot Sædal.

Og på Lock Hansens plansjer med skraverte firkanter og røde rundinger ser vi at nye atkomstveier vil gi fanabuer flest et nett av turveier, stier og løyper rundt i det kuperte landskapet.

— Vi skal legge til rette for aktiviteter knyttet til friluftsliv, men vi skal også beflitte oss på å bevare områdets kvaliteter som kulturlandskap, repeterer Lock Hansen. Dette er viktig, skjønner vi.

Både sjefplanleggeren og parksjefen har store forventninger til den nye bydelsparken, anrettet i et område som i kommunale papirer omtales som «et skjermet og idyllisk daldrag», med Bergendal gård, gamle ferdselsveier og Arnfred Solbergs rasehøner i rødmalte hønsehus innerst i Sanddalsbotn.

Vil bevare kvaliteter

Planleggingen av den nye bydelsparken skal skje i samarbeid og nærkontakt med Fana bydel, skolene i området, velforeninger, grunneiere og dagens leietaker på Bergendal gård. I tillegg drahjelp fra hele det aktuelle kommunale apparat, fylkeskommune, fylkesmann og Statens vegvesen.

Fana bydel har allerede gitt prosjektet sin velsignelse, mens andre har minnet om at bydelsparken ikke må bli altfor sivilisert.

En påminnelse både Sissel Lerum og Mogens Lock Hansen har all mulig sans for.

— Av den grunn har vi også lagt Gårdsparkens parkdel tettest på der folk flest bor, mens området videre mot Nattland og Sædalen skal beholde sine kvaliteter med kulturminner, natur, landskap, dyr og planter, sier Lerum.

Besøksgård for byunger

Og Gårdsparken har ikke fått navnet sitt helt uten grunn.

Grønn avdeling, forteller Lerum, ønsker å etablere en fritidsgård på den kommunalt eide Bergendal gård i Sanddalsbotn, i dag utleid til Arnfred Solberg..

En gård som kan gi dagens byunger en fornemmelse av hva tradisjonell gårdsdrift innebærer av lukter og lyder - og en peiling på hvor den kommer fra, lettmelken de henter iskald ut av kjøleskapet hjemme.

GÅRDSPARK: I Gårdsparkens nordre del står parksjef Sissel Lerum og sjefplanlegger Mogens Lock Hansen ved den nyrestaurerte perlen av en steinbro fra postveienes dager
Foto: Knut Strand