BJARNE KVAM bjarne.kvam@bergens-tidende.noBergen byrett avgjorde dette ved dom i går — i saken som seks husstander på Herland, Skyggestranden, anla mot staten ved Samferdselsdepartementet. Anker ikke saken Spørsmålet var om beboerne var påført en "urimelig ulempe" på grunn av broen.- Stort sett må vi si oss fornøyd, sier Leif Herland, en av saksøkerne. - Erstatningssummene ligger opp mot det takstmennene mente var riktig.Det er lite sannsynlig at vi kommer til å anke dommen, sier Herland til Bergens Tidende. Full seier - Dommen er gledelig. Staten var uenig i at de hadde noe ansvar for noen av de seks husstandene - men byretten mener det motsatte. Huseierne har vunnet med fulle saksomkostninger, påpeker advokat Magne Revheim til Bergens Tidende.Staten må betale 180.000 i saksomkostninger, i tillegg til erstatningene.De seks saksøkerne deles naturlig i to grupper: De som bor på østsiden, og de som bor på vestsiden. Det er beboerne på østsiden som har fått de åpenbart største ulempene av broen. De har mistet utsikt og sol, støyen er økt vesentlig, og det er et betydelig innsyn fra broen til eiendommene. Tilbød 110.000 Staten tilbød de tre husstandene i øst 110.000 kroner hver i erstatning for verdiforringelse.Bergen byrett økte erstatningssummene til 170.000, 200.000 og 270.000 kroner.For beboerne på vestsiden er ikke ulempene like store. De har like mye utsikt og sol som før, men plages av trafikkstøy, ting som faller ned fra broen, og - i likhet med naboene i øst - ikke minst den voldsomme ulingen fra selve konstruksjonen, når vinden kommer fra nordøst.Staten mener den ikke har noen erstatningsplikt overfor de tre på vestsiden. Byretten har imidlertid tilkjent de tre 100.000, 70.000 og 40.000 kroner i erstatning på grunn av verdiforringelse. Knugende konstruksjon "For stedet Herland og samtlige seks eiendommer fremstår brofestet med sitt 126 meter høye tårn med pilarer, festekabler, brobane og broramper, som et svært dominerende byggverk. Anlegget er av betydelig størrelse og utgjør i seg selv en estetisk ulempe for naboeiendommene. Anleggets skjemmende virkning på det ytre bomiljø og dermed for trivselen, anser retten for vesentlig", skriver byrettsdommer Ronny Bølgen i den ferske dommen.- Beløpet er høyere enn vi hadde regnet med. Vi må lese dommen grundig før vi kan si om den blir anket, sier Knut Bergo, leder for juridisk seksjon, Statens vegvesen Hordaland.