Politiet i Sogn og Fjordane fekk klokka 22.10 onsdag kveld melding om at seks britiske køyretøy hadde slått leir for natta på idrettsplassen på Haugen i Eid.

Dei var uønska der og politiet reiste til staden for å kontrollere forholdet. Det viste seg at dette var samme personane som har vore i Førde tidlegare denne veka, jamfør saka om britiske steinleggarar, skriv politiet i loggen sin.

Nokre av personane er mistenkte for hotellbedrageri i Måløy, der dei har overnatta til i dag men ikkje gjort opp for seg. Politiet vil følge opp saka og bortvise dei frå staden, skriv politiet.Også i Bergen har britiske steinleggarar fått negativ merksemd den siste veka.