Innenriksminister John Reid, som har det politiske ansvaret for håndtering av saken, sa fredag at de hovedmistenkte trolig er tatt og den umiddelbare faren over. Likevel er det best å være føre var, mente Reid ifølge den britiske rikskringkastingen BBCs nettsider.

— Vi bør stå sammen om felles mål og vise hverandre solidaritet som samfunnsborgere, fremholdt innenriksministeren. Til nå er 24 mennesker fengslet i saken, og navnene deres ble fredag offentliggjort på den britiske sentralbanken Bank of Englands nettsider.

Ifølge BBC hadde de arresterte planer om å sprenge flere fly i luften med flytende sprengstoff som var fylt på mineralvannflasker. - Det kunne utløst et massemord av helt ubegripelig omfang, har talsmann for britisk politi sagt.

Pakistanske myndigheter spilte en helt sentral rolle i arbeidet som førte til at denne massakren ble avverget, sier britiske politikere. Innenriksminister Reid la fredag spesiell vekt på å takke regjeringen i Islamabad for dens innsats.

Mange av Storbritannias 1,7 millioner muslimer er harme over av politiet har konsentrert etterforskningen om deres miljøer. - Hvis det viser seg at dette bygger på sviktende beviser, kan følgen bli en alvorlig konflikt mellom muslimer og myndigheter, sier muslimske ledere.

al Qaida

Pakistanske myndigheter utpekte fredag offentlig en mann ved navn Rashid Rauf til en av de nøkkelmistenkte i terrorsaken. Pakistanerne tror at terrorplanene ble klekket ut av al Qaida i Afghanistan, meldte nyhetsbyrået Reuters fra Islamabad.

Den internasjonale organisasjonen mot hvitvasking av penger FATF ba verdens land trappe opp kampen mot finansiering av terror. - Finanssystemer står alltid i fare for å bli misbrukt, og London-affæren bør få oss til å våkne, sa FATF-sjef Alain Damas.

Det finske EU-formannskapet varslet fredag at europeiske luftfartseksperter skal samles til et eget møte om sikkerheten i luften sett på bakgrunn av antiterroraksjonene i London. Det kan også bli aktuelt med et tilsvarende møte på politisk nivå, ble det sagt.