En delegasjon på 12 toppledere fra britiske sykehus er i Bergen for å sette seg inn i norsk sykehusdrift.

Tar med lærdom hjem

De siste par dagene har debatten gått høyt om nedskjæringer og budsjettkutt ved Haukeland Universitetssykehus. Samtidig har de britiske helselederne vært rundt på sykehuset og satt seg grundig inn i alle sider ved driften for å finne ut om de har noe å hente. Og de konstaterer at det er mye positiv lærdom de kan ta med seg hjem.

— Vi er imponert over det vi har fått se. Bergens befolkning burde være svært fornøyd med helsetilbudet sitt, sier Vernon Hull. Han jobber ved et offentlig sykehus i Kent.

Bedre på flere områder

Her er listen over det britene har festet seg mest ved som positivt ved Helse Bergen-driften:

  • God kommunikasjon mellom lege og pasient, noe som etter britenes mening har svært mye å si for overlevelse ved alvorlig sykdom.

— Ved visse kreftformer er overlevingsraten mye høyere her enn ved britiske sykehus. Vi tror noe av hemmeligheten kan ligge i kommunikasjonsformene, sier Sandra Taylor. Hun er sjef for et sykehus i Yorkshire i Nord-England.

  • Mindre byråkrati. Britiske sykehus er atskillig mer tungrodde på administrasjon, og bruker mye mer penger på denne delen av virksomheten enn Helse Bergen gjør.
  • Bedre organisering av det akuttmedisinske tilbudet. I England er ambulansedriften skilt fra sykehuset. I Bergen er den en integrert del av sykehusdriften. Det gjør organiseringen enklere og mer effektiv.

Men britene undrer seg litt over at ambulansehelikoptrene må lande på en base som ligger ti minutters kjøretid fra sykehuset. De aller fleste britiske sykehus har helikopterlandingsbase på taket av sykehuset med heis direkte ned til akuttmottaket.

Nyttig besøk

— Britisk helsevesen er blant de beste i verden. De har en sterk offentlig drift akkurat som i Norge. Vi liker gjerne å sammenligne oss med dem, derfor er dette besøket også vært nyttig for oss, sier kvalitetssjef i Helse Bergen, Stig Harthug.

Delegasjonen har besøkt sykehus i flere andre europeiske land. Haukeland er det eneste de besøker i Norge.

— Hvor har dere funnet det beste sykehuset?

— Ingen steder er helt perfekte. Vi har lært mye alle stedene vi har vært på, ikke minst her på Haukeland, sier Sandra Taylor.

IMPONERT: Vernon Hull (f.v.), Liz Shutler, Bala Gnanapragasam og Sandra Taylor (helt t.h.) fikk i går omvisning av overlege Geir A. Sunde (i blå genser) på helikopterbasen ved Store Lungegårdsvann. Britene undrer seg litt over at basen ligger så langt fra sykehuset.
Vegar Valde