— Redningsskøyten har nå plukket dem opp, forteller redningsleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge til bt.no.

Og beroliger:

— Situasjonen var udramatisk. Vi hadde hele tiden mobilkontakt med de tre.

Hovedredningssentralen fikk melding om motorhavariet ved 19.00-tiden.