Nyheten om dette kommer kanskje i seneste laget for årets markedsføring av Nordfjord som reiselivsmål. Men kanskje kan det være lurt av de ansvarlige turistkontorene å ta en telefon til breforsker Atle Nesje på Universitetet i Bergen fra tid til annen.

Så får de kanskje et hint om hvilken vei utviklingen vil gå, og kan benytte det som informasjon til utenlandske turoperatører. Eks:

«Se Briksdalsbreen før den forsvinner!» eller «Briksdalsbreen har aldri vært større!».

Råd og informasjon

Eksempelet er muligens satt på spissen. Men råd og informasjon til næringsliv og myndigheter om klimaendringer og virkninger av disse, er en del av målet med opprettelsen av Norsk Klimasenter. Markeringen fant sted på Universitetet i Bergen i går i nærvær av universitetsdirektør Kåre Rommetveit, prorektor Rune Nilsen og toppfolk fra norsk klimaforskning. Miljøvernminister Knut Arild Hareide var innbudt som gjest.

I første omgang er det Meteorologisk Institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning som innleder et formalisert samarbeid. Bjerknessenteret omfatter Havforskningsinstituttet, Nansensentert og klimaforskningen ved Universeritetet. Andre forskningsmiljøer innrettet på klima er velkomne til å bli med.

OL i Tromsø?

— Målet med dette er å skape et nasjonalt kunnskapssenter som både næringsliv og offentlige myndigheter kan ha nytte av. Dersom du var ansatt i for eks. BKK, og skulle planlegge kraftutbygging, ville vi kunne gi deg informasjon som du vil trenge, sier professor Helge Drange ved Bjerknessenteret til Bergens Tidende.

— Kunne dere for eks. gitt prognose for hvordan det ville være å arrangere vinter-OL i Tromsø i 2014?

— Ja, det kunne vi faktisk.

— Har noen spurt dere om det?

— Nei, svarer Helge Drange.

100-årsvarsel

Drange opplyser at en viktig del av arbeidet i Norsk Klimasenter vil være å finne fram til en grunnleggende forståelse av de mekanismene som står bak klimaendringene. På den måten håper de å kunne gå ut med pålitelige klimavarsler, ikke bare for de kommende månedene, men også for det neste tiår, ja, til og med for de neste 100 år.

— Men da må vi understreke at et klimavarsel bare vil gi oss det gjennomsnittlige været over en periode, for eksempel gjennom den kommende sommeren. Et klimavarsel kan aldri angi været på en bestemt dag. Det er altså viktig å skille mellom værvarsel , som bare holder fire-fem dager frem i tiden, og klimavarsel , sier forskningsleder ved Bjerknessenteret, Ina T. Kindem.

Klimaet er kaotisk

Når det gjelder Briksdalsbreen, så har reiselivsnæringen i Nordfjord kanskje for lengst lest i Bergens Tidende oppmuntrende uttalelser fra Atle Nesje om at den, og mange andre breer på Vestlandet, sannsynligvis vil vokse utover i dette hundreåret.

Men, som det også ble sagt under markeringen i går, så er klimaet kaotisk. Så breene vil nok fortsette med å gå både fram og tilbake.

— Men i vinter har det falt så mye snø i fjellområdene at sommeren ganske sikkert ikke klarer å smelte bort hele denne økningen. Det er målt opptil ni meter snødybde.

— Men Briksdalsbreen fikk det i fjor sommer. Da gikk den 130 meter tilbake, og det er rekord, sier Atle Nesje.