Under breen er det også stor vannføring, skriver avisen Fjordingen.

— Den sterke nedbøren kombinert med at det kommer mindre is ned i brefallet, er forklaringen på at breen er delt i to, sier professor Atle Nesje i geovitenskap.

Han tror at den nederste delen vil smelte vekk over tid.

— Masseoverskuddet på breen for tre-fire år siden har fått mindre betydning enn man trodde. Generelt er det sterk tilbakesmelting av breene, sier Nesje.