— Nå har jeg fått hentet de tre brikkene jeg trenger til drosjene mine. Dette var ikke mulig ved bomstasjonen. Der kunne jeg bare få én brikke på ett søknadsskjema, sier drosjeeier Steinar Røed til Bergens Tidende.

Vi treffer Røed i det han kommer ut fra Hydro-Texaco-stasjonen i NKP-gården i Lars Hilles bærende på tre Autopass-brikker. Da nærmer klokken seg 14 og det er normal, rolig aktivitet ved stasjonen.

— Jeg skal ha firmaavtale. Derfor har jeg fylt ut bare ett skjema for de tre drosjene jeg eier. Men da jeg stoppet ved en bompengebod for å få brikkene, kunne jeg bare få én, så da var det bare å kjøre videre. Derfor var det bra at de begynte med utdeling av brikker på bensinstasjonen, sier han.

Køer og irritasjon

Det var i går Statens vegvesen og Bro- og tunnelselskapet ble enige om å starte utdeling av Autopass-brikker på seks Hydro-Texaco-stasjoner i tillegg til den utdelingen som alt har vært i gang lenge ifra bompengebodene. Lange køer, irritasjon og frustrasjon hos bilistene la et sterkt press på dem som står bak den nye elektroniske bompengeinnkrevingen, som starter fra mandag 2. februar. De seks Hydro-Texaco-stasjonene som deler ut brikker er Nyborg, Øyrane Torg, Søreide, NKP-gården, Drotningsvik og Kleppestø.

Skjemaet i bosset

På Hydro-Texaco-stasjonen på Nyborg var det rolig da BT stakk forbi ved 13,30 tiden. Men to eldre karer spurte etter opplysninger om Autopass-brikken. Begge fikk med seg søknadsskjema til å fylle ut.

— Jeg har fått i posten, men det har jeg gitt til min søster. Han der har sikkert kastet sitt i bosset, sier Per Knag, henvendt til kameraten, Leif Eriksen.

— Jeg kan ikke si jeg liker dette. De hadde jo lovet at det skulle bli slutt på bompengene, sier Eriksen.

De to rusler hjem for å fylle ut skjemaene.

— Det var jo ingen hjelp å få her på bensinstasjonen, mumler Per Knag.

Opplegget opp/på bensinstasjonene er slik, i grove trekk, at sekuritasvakter er på plass fra 7 til 11 og fra 15 til 19. Sekuritasvaktene gir veiledning i riktig utfylling av skjemaene. Bensinstasjonens eget personale deler også ut brikker utenom disse tidene, men da bare mot ferdig utfylte skjemaer.

Normal trafikk

— Det har gått jevnt og trutt her hos oss, sier Otto Aune på Hydro-Texaco på Øyrane Torg.

— Her hos oss har vi hatt en jevn strøm, sier Bjørg Nikolaisen hos Hydro-Texaco på Kleppestø.

Hos vaktsentralen til Statens vegvesen får BT opplyst at det helt siden morgenen har vært noenlunde normale tilstander på veiene gjennom bompengeringen, og i hvert fall ingenting som kan sammenliknes med det mange bilister opplevde mandag morgen.

— På skjermene jeg har foran meg flyter det rolig og jevnt både på Danmarksplass og inn i Løvstakktunnelen. Det er ut som folk har funnet roen, sier Lasse Austestad ved Veitrafikksentralen til BT.

FIRMAAVTALE: Drosjeeier Steinar Røed en rolig time midt på dagen i går til å hente sine tre Autopass-brikker hos Hydro-Texaco i Lars Hilles gate. FOTO: ØRJAN DEISZ