Mannen har tidligere forklart at brevskrivingen ble en mani. Han plukket ut kvinner som hadde blitt intervjuet i BT, og sendte dem brev med grovt seksuelt og sjikanøst innhold.

28 av mottakerne er under 18 år. De to yngste var elleve år.

Retten har tidligere slått fast at «hans handlinger nok mer er et utslag av hans mentale svekkelse, enn av forbrytersk vilje».

Nå har politiet henlagt saken, melder Bergenavisen.

— Mannen har vært gjennom en prejudisiell undersøkelse, som gir holdepunkter for at han er aldersmessig svekket. Dersom vi skulle gått videre med saken, måtte vi hatt en full judisiell undersøkelse. Jeg har ikke funnet det riktig å bruke tid og ressurser på det. Saken har et stort omfang, men ellers er dette mindre alvorlige straffbare forhold, sier politiadvokat Trond Eide i Hordaland politidistrikt.

BT har tidligere vært i kontakt med et familiemedlem, som forteller at saken kom som et sjokk.

— Han skal få bo hos meg, og jeg skal passe på ham, sa familiemedlemmet til BT.

— Etter at familien grep inn, har vi ikke hørt noe mer fra ham. Men uansett reaksjon vil vi aldri kunne hindre ham i å skrive nye brev, sier Eide.